Dlaczego kurs spada? Co spółka z tym zrobi?

Otrzymują Państwo takie pytania od inwestorów? Z pewnością. Gdy kurs rośnie lub jest stabilny, mało kto pyta spółkę o komentarz do jej kursu. Natomiast gdy zaczyna spadać (szczególnie jeśli to gwałtowny spadek), otwiera się worek z powyższymi, często wręcz napastliwymi pytaniami inwestorów. Bywa, że o komentarz pytają również media. Co powinny robić spółki z takimi pytaniami? Odpowiadać, czy nie? Sprawa może być delikatna, a czasem wręcz kontrowersyjna. Nad tymi kwestiami zastanowimy się w poniższym tekście.

Indeksy giełdowe spadają – czy komentować oficjalnie zmianę kursu spółki?

Ostatnio czasy na giełdzie zrobiły się nerwowe. Szczególnie w kontekście kilku niedawnych, trudnych dla rynku kapitałowego wydarzeń. Również spółki niedotknięte bezpośrednio lub nawet pośrednio tą sytuacją, obserwują erozję zaufania odbijającą się na kursach akcji oraz indeksach.

W sytuacji silnych ruchów kursu akcji często rodzą się przypuszczenia, że są one spowodowane wydarzeniami wewnątrz spółki, które jeszcze nie zostały ujawnione, a informacja o nich być może rozprzestrzenia się już wśród insiderów. W większości sytuacji, poza ewidentnymi przypadkami nadużyć, jest to nieprawda. Kurs akcji często „odrywa” się od wydarzeń w spółce lub wokół niej, szczególnie jeśli klimat rynkowy temu sprzyja. Inwestorzy, którzy doskonale to rozumieją w przypadku wzrostów, podczas spadku cen akcji zdają się o tym zapominać. Zdarza się, że bombardują wtedy spółkę gradem mniej lub bardziej trudnych pytań: o sytuację w spółce, odpowiedzialność zarządu za kurs akcji itp. W takiej sytuacji trudno jest udowadniać, że nie jest się wielbłądem, ale z drugiej strony pytań inwestorów i mediów nie należy pozostawić bez odpowiedzi – choć nie jest to niestety rzadka praktyka. Co można odpowiedzieć? Odpowiedź powinna być zwięzła i dość ogólna. Jej dokładna treść zależy od stanu faktycznego, ale należy wystrzegać się zbędnych i zawiłych tłumaczeń, które mogą zostać odebrane jako próby usprawiedliwiania się, lub co gorsza, ukrycia czegoś.

A jeśli w spółce (lub w otoczeniu) rzeczywiście coś się dzieje?

Odmienną sytuację mamy, gdy zmiana kursu faktycznie koreluje z wydarzeniami u emitenta. Jeśli mamy w spółce opóźnioną informację poufną, należy niezwłocznie zbadać, czy nie wyciekła ona poza uprawniony krąg osób, jeśli tak to konieczna jest jej niezwłoczna  publikacja, zgodnie z przepisami MAR. Choć oczywiście korelacja kursu nie musi oznaczać przecieku – może być przypadkowa.

Może się zdarzyć, że ogólnie znana sytuacja zewnętrzna wpływa na nasz kurs, pozostając jednak poza kontrolą spółki. Wtedy nie należy unikać komentarza. Trzeba rozważyć, czy nie jest wymagany raport bieżący – być może wyjaśnienie wpływu czynników zewnętrznych, z uwzględnieniem skali ich wpływu na  emitenta, samodzielnie będzie stanowić informację poufną w rozumieniu MAR. Jeśli jednak uznamy, że nie – wtedy raport bieżący nie będzie konieczny, wystarczy np. wypowiedź do mediów, udzielenie odpowiedzi inwestorom lub zamieszczenie wyjaśnienia na stronie Spółki.

Jaka powinna być treść takiej informacji czy odpowiedzi? Tutaj w każdym przypadku należy dostosować ją do sytuacji, uwzględniając możliwe ryzyka. Często pomocny będzie udział zewnętrznego doradcy, który nie tylko będzie miał szersze i bardziej obiektywne spojrzenie na stan faktyczny. Doradca będzie mógł również uwzględnić swoje wcześniejsze doświadczenia w zakresie komunikacji z uczestnikami rynku.

A co Państwo robią w takich sytuacjach? Czy spółka samodzielnie radzi sobie z tymi wyzwaniami, czy korzysta z doradców? Odpowiadają Państwo na wszystkie, czy tylko niektóre pytania? Zachęcam do podzielenia się swoim doświadczeniem lub zadanie mi pytań dotyczących tematu. Chętnie odpowiem na Państwa wątpliwości.

Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Redwood

Klauzula informacyjna RODO

Zapisując się do naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (adresu e-mail) i potwierdzają zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

  1. Grupa Profescapital przetwarza Państwa dane osobowe za pośrednictwem spółki Redwood Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (http://redwoodpr.pl/kontakt/).
  2. Aby skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o mail na adres: kontakt@redwoodpr.pl .
  3. Grupa Profescapital przetwarza dane osobowe samodzielnie oraz powierza przetwarzanie zaufanym dostawcom narzędzi takim jak freshmail, dbając o zachowanie poufności tych danych na podstawie stosownej umowy.
  4. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przesyłania niniejszego newslettera oraz marketingu bezpośredniego.
  5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 a. (chęć otrzymywania newslettera) oraz f. w związku z motywem 47 (marketing bezpośredni).
  6. Grupa Profescapital nie przekazuje danych innym podmiotom, a także nie przekazuje ich do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia przez osobę której dotyczą.
  8. Osoby objęte przetwarzaniem danych mogą: żądać dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, przenieść dane oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.