Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie są niezbędnym elementem w procesie budowy wartości przedsiębiorstw. Oferujemy kompleksową obsługę komunikacji z inwestorami, mediami gospodarczymi oraz finansowymi, a także z instytucjami rynku kapitałowego.

Obowiązki informacyjne

Wszystkie spółki giełdowe podlegają ścisłym regulacjom dotyczącym raportowania oraz polityki informacyjnej. Zarządom oferujemy wsparcie w postaci bieżącej obsługi oraz szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych, komunikacji z instytucjami rynku kapitałowego i organami nadzoru.

Szkolenia i warsztaty

Redwood oferuje kompleksową ofertą szkoleń i warsztatów z zakresu obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich, skierowaną do zarządów i pracowników emitentów giełdowych z GPW oraz NewConnect.

Wideokonferencje

Zdalne spotkania są wygodną oraz oszczędną formą przekazu, wpływającą na usprawnienie procesów komunikacyjnych zachodzących w spółce. Oferujemy kompleksową obsługę wideokonferencji zarządów z inwestorami giełdowymi, uczestnikami rynku kapitałowego oraz spotkań rad nadzorczych.

Public relations

Profesjonalna komunikacja ma faktyczne przełożenie na kondycję oraz wyniki przedsiębiorstw. Zarządy wspomagamy w budowie silnego wizerunku marek, nawiązujemy owocny dialog z otoczeniem rynkowym, a także skutecznie docieramy do wszystkich grup interesariuszy.