Szkolenia i warsztaty

Rynek publiczny stawia przed emitentami wiele wymogów, obejmujących m. in. obowiązek raportowania oraz przestrzegania określonych zasad relacji inwestorskich. W początkowym okresie funkcjonowania na Giełdzie, władze i pracownicy spółek powinni przyswoić wiele nowych informacji i przepisów. W tym celu niezbędne jest przejście szeregu szkoleń, na różnych poziomach zaawansowania i z różnych zagadnień. Odświeżenie czy poszerzenie wiedzy przydatne jest również na późniejszych etapach.

Redwood oferuje kompleksową ofertą szkoleń i warsztatów skierowaną do zarządów i pracowników emitentów giełdowych z GPW oraz NewConnect.

Wszystkie szkolenia Redwood prowadzone są osobiście bądź zdalnie w formie Wideokonferencji.

WYBRANE REFERENCJE:

Zakres usługi
  • Relacje inwestorskie – narzędzia i zasady prowadzenia komunikacji z rynkiem kapitałowym, w szczególności – z inwestorami,
  • Obowiązki informacyjne spółek publicznych – szczegółowe kompleksowe szkolenia praktyczne, w tym obsługi systemów ESPI i EBI – dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne,
  • Obowiązki informacyjne w świetle dyrektyw MAR i Transparency II – aspekty teoretyczne i praktyczne,
  • Raportowanie bieżące – przygotowanie raportów bieżących, unikanie błędów – praktyczne warsztaty dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne,
  • Wszystko o giełdowej informacji poufnej – powstawanie, identyfikacja, postępowanie z informacją poufną – dla managerów spółki oraz osób odpowiedzialnych za IR i PR,
  • Bezpieczeństwo giełdowej informacji poufnej – szkolenie stacjonarne dla wszystkich pracowników spółki (lub grupy kapitałowej) mogących mieć kontakt z informacjami poufnymi lub zobowiązanych do zbierania i przekazywania informacji do działu IR,
  • Podstawowe aspekty funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, w tym obowiązki informacyjne, ograniczenia w obrocie akcjami spółki, ochrona informacji poufnej, dobre praktyki, odpowiedzialność administracyjno-karna związana z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków informacyjnych,
  • Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW i NewConnect.

Oferta szkoleń może zostać w pełni dopasowana do wymogów Klienta.