Relacje inwestorskie

Przemyślana i umiejętnie realizowana strategia komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego wpływa na wizerunek oraz wiarygodność emitenta. Relacje inwestorskie stanowią niezbędny element w procesie budowy wartości spółek giełdowych i przekładają się na koszt pozyskania kapitału.

Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności na polskim rynku finansowym przełożyło się na wiedzę i kompetencje doradców Redwood w zakresie nawiązywania trwałych relacji emitentów z inwestorami giełdowymi oraz mediami finansowymi. Zarządom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi relacji inwestorskich i PR finansowego.

Zakres usługi

Komunikacja z inwestorami:

 • Audyt wizerunkowy i opracowanie strategii komunikacji,
 • kompleksowe wsparcie wizerunkowe w procesie IPO,
 • organizacja spotkań zarządów z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi,
 • utrzymywanie stałych relacji z inwestorami,
 • tworzenie prezentacji i materiałów informacyjnych dla inwestorów,
 • budowa i administrowanie serwisem Relacji Inwestorskich,
 • obsługa mediów społecznościowych,
 • szkolenia dla zarządów z zakresu relacji inwestorskich, zasad ładu korporacyjnego i Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW oraz NewConnect.

Komunikacja z mediami:

 • Prowadzenie biura prasowego spółki giełdowej,
 • nadzór nad wszelkimi informacjami przekazywanymi przez spółkę mediom finansowym i gospodarczym,
 • kontakt z dziennikarzami i inicjowanie publikacji dot. działalności emitenta,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami mediów finansowych i gospodarczych,
 • monitoring mediów.