Grupa Abak zwiększa rentowność w trzecim kwartale

Działająca na rynku usług księgowych Grupa Abak przedstawiła wyniki finansowe za III kw. 2016 r., podobnie jak w poprzednich okresach wykazując poprawę sprzedaży oraz efektywności działalności.

Skonsolidowane przychody Abak S.A. w III kw. 2016 r. wyniosły 1,89 mln PLN, wykazując wzrost o 3% rdr. Od stycznia do końca września Grupa Abak wygenerowała sprzedaż na poziomie 6,07 mln PLN, czyli o 4% wyższym względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak wyjaśnia Zarząd w Raporcie, zwiększenie przychodów miało związek m. in. z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych finansowych nowego oddziału Abak w Ełku, przejętego w październiku 2015 r.

Przychody Grupy przełożyły się na 0,21 mln PLN zysku na sprzedaży (+83% rdr) w trzecim kwartale oraz 0,90 mln PLN (+28%) w ujęciu narastającym. Wskaźnik EBITDA, będący najbardziej adekwatną miarą efektywności działalności Grupy Abak, w tych samych okresach ukształtował się na poziomie 0,25 mln PLN (+75% rdr) oraz 1,06 mln PLN (+34%).

Odnotowany wzrost pozycji wynikowych miał także bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się wskaźników rentowności Grupy za pierwsze trzy kwartały br. Wskaźnik rentowności na sprzedaży wyniósł 15% (+3 p.p. rdr), rentowności EBITDA 17% (+3 p.p. rdr), natomiast wskaźnik EBITDA do kapitałów własnych 73% (+25 p.p. rdr).

Stabilny wzrost sprzedaży oraz rentowności potwierdza silną pozycję Grupy Abak na polskim rynku usług księgowych. Świadczy także o udanych wdrożeniach kolejnych oddziałów, których przejęcia są kluczowym elementem naszej długofalowej strategii. Uważam, że stabilny wzrost poziomu sprzedaży oraz prowadzone obecnie działania restrukturyzacyjne i reorganizacyjne umożliwią kontynuacje korzystnych dla nas tendencji w przyszłych kwartałach – komentuje Paweł Puterko, Prezes Zarządu Abak S.A.

Grupa Abak od lat buduje silną i stabilną pozycję na polskim rynku outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego. W chwili obecnej swoje usługi świadczy blisko 700 podmiotom gospodarczym z sektora MSP oraz posiada 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Od 2010 r. Abak S.A. notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: Abak S.A.