Wprowadzone przez Rw0701prof14

Lubawa dostarczy kombinezony

W wyniku wygranego postępowania przetargowego, Lubawa S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 9,4 mln zł netto. Odbiorcą jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, która podobne zamówienie składała również w 2017 r. Kombinezony produkowane w zakładach Lubawy S.A. są cenionym produktem, skutecznie zabezpieczającym przed przemoczeniem i […]

Grupa Lubawa zwiększa przychody i rentowność w I półroczu

Raport za I półrocze potwierdził wcześniejsze szacunki – sprzedaż Grupy Lubawa wzrosła o 7% rdr, EBIT i zysk netto były odpowiednio 109% i 40% wyższe wobec analogicznego okresu przed rokiem. Skonsolidowane przychody Grupy narastająco po II kw. wyniosły 130,7 mln zł (+7% rdr), przekładając się na 9,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+109% rdr) […]

Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję. Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 […]

Rekordowe półrocze Master Pharm. Grupa zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki

Łódzki producent suplementów diety potwierdził wcześniejsze szacunki, wykazując o 25% wyższą sprzedaż i 110% wzrost zysku netto wobec analogicznego okresu przed rokiem.   Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej Wzrost przychodów Master Pharm S.A. był rezultatem zwiększenia portfela zamówień i obsługi rekordowej liczby klientów produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. […]

Grodno pnie się w górę. poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19

Po udanym roku obrotowym 2017/18 Grodno dalej pnie się w górę. W I kw. zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr. Przychody rosną dzięki rozwojowi sieci sprzedaży i dobrej koniunkturze Dane Grodna za I kw. potwierdziły wcześniejsze szacunki. Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla […]

Kolejny rekordowy rok Grodna

Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy. Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej – wyjaśnia Zarząd Spółki. Wpływ na przychody Grupy miała również dobra koniunktura w […]

Master Pharm wypłaci dywidendę za 2017 r.

0,26 zł za akcję otrzymają akcjonariusze Master Pharm, łódzkiego producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie. Decyzja o podziale zysku za ubiegły rok zapadła uchwałą ZWZ, które odbyło się 25 czerwca. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 5.590.000 zł, czyli 91% wyniku za 2017 r. Pozostała część zysku, 573.820,25 zł, zasili kapitał rezerwowy Spółki. Dywidendą objętych jest […]