Wprowadzone przez Rw0701prof14

Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2019 r.

Łódzki producent suplementów diety wykazał 30,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,6 mln zł zysku netto. Na spadek przychodów Grupy w analizowanym okresie w dużym stopniu wpłynęła niższa jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się kontraktową produkcją suplementów diety. Związana była z przesunięciem realizacji zamówienia przez największego klienta, a także koniecznością przeprojektowania jednego […]

Grupa Lubawa poprawia przychody i trzykrotnie zwiększa zysk netto

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy Lubawa I półroczu 2019 r. wyniosła 141,8 mln zł, wykazując wzrost o 8% rdr. Zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę sprzedaży była wyższa wartość kontraktów zrealizowanych w segmencie sprzętu specjalistycznego, która wzrosła do poziomu […]

Grupa Lubawa podpisuje kilkuletni kontrakt o wartości 165 mln zł

Producent sprzętu dla służb mundurowych umacnia swoją pozycję w branży i podpisuje kolejną umowę na dostawę nowoczesnego kamuflażu dla polskich Sił Zbrojnych. Spółka w komunikacie poinformowała o zawartej podczas targów MSPO w Kielcach umowie ze Skarbem Państwa – Inspektoratem uzbrojenia na łączną kwotę 164,8 mln zł brutto na dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących „BERBERYS”. […]

Grodno zwiększa sprzedaż i rentowność w I kw. 2019/20

W I kw. roku obrotowego 2019/20 przychody Grodna wzrosły o 23%, zysk netto o 82% rdr. Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna. Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych. […]

Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

W roku obrotowym 2018/19 zakończonym 31 marca 2019 r., Grodno wykazało 489 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,2 mln zł zysku netto. Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rdr i kształtowały się na rekordowym w historii Spółki poziomie. Był to rezultat konsekwentnej rozbudowy kompleksowej oferty usług specjalistycznych i asortymentu, a także rozwoju Grupy o nowe oddziały. […]

Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy w I kw. br. kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu przed rokiem. Wynik finansowy odnotował jednak spadek, za sprawą niższej sprzedaży w segmencie tkanin. Bardzo dobry kwartał odnotował segment sprzętu specjalistycznego. W I kw. największym obszarem działalności Grupy pozostawał segment materiałów reklamowych, którego przychody poza Grupę […]

Grupa Lubawa zwiększyła sprzedaż i wyniki

Grupa odnotowała w 2018 r. 239,6 mln zł przychodów (+4% rdr) i 6,6 mln zł zysku netto (+183% rdr). Wpływ na wzrost skonsolidowanych wyników miała przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych oraz działającej w tym obszarze Lubawy S.A. Przychody segmentu ze sprzedaży poza Grupę wyniosły 53,1 mln zł, wykazując wzrost o 41% […]

Master Pharm zwiększa sprzedaż o 17 proc., zysk netto o 34 proc.

Łódzki producent suplementów diety ma za sobą najlepszy finansowo rok w historii działalności. Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej Na wzrost przychodów Grupy o 17% wpłynęła poprawa sprzedaży Master Pharm S.A., wynikająca ze zwiększenia portfela zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety, w tym wyższej sprzedaży zrealizowanej dla największego klienta. W 2018 r. wolumen zamówień Spółki okazał się […]