Wprowadzone przez Rw0701prof14

Wideokonferencja z Zarządem Grodno S.A.

Wszystkich Inwestorów oraz zainteresowanych rozwojem Grupy Grodno zapraszamy na wideokonferencję poświęconą prezentacji nowej strategii rozwoju na lata 2020-2024. Spotkanie będzie prowadzone przez: – Andrzeja Jurczaka – Prezesa Zarządu – Marcina Gardasa – Dyrektora Rozwoju Transmisja na żywo odbędzie się 7 października (środa) o godzinie 13:00 na kanale YouTube Grodno S.A. Zapraszamy! Pobierz: Strategia Grupy Kapitałowej Grodno S.A. […]

Grodno przedstawiło nową strategię, będzie liderem zielonej rewolucji

Zgodnie z nową strategią, w latach 2020 – 2024 Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze.Jak wyjaśnia Zarząd w dokumencie strategii, rynek i otoczenie Grupy podlegają dynamicznym zmianom. Dekarbonizacja i programy takie jak Europejski Zielony Ład mogą zrewolucjonizować zwłaszcza branżę […]

Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowane półroczne przychody łódzkiego producenta kontraktowego suplementów diety wyniosły 27,1 mln zł i przełożyły się na 2,1 mln zł zysku netto.   Istotny wpływ na dynamikę skonsolidowanych przychodów miało nieuwzględnienie danych spółki Avet Pharma sprzedanej w grudniu 2019 r. Wyłączając to jednorazowe zdarzenie, sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku […]

Rekordowe półrocze Grupy Lubawa

Od stycznia do czerwca Grupa Lubawa wypracowała 144,5 mln zł (+2% rdr) skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 25,8 mln zł zysku netto (+65% rdr). Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 34,0 mln zł (+125% rdr), natomiast zysk netto na sprzedaży 32,6 mln zł i (+132% rdr). Pod kątem wyników i rentowności było […]

Kolejny rekordowy rok Grupy Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca były wyższe o 27% rdr i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% rdr.   Na wzrost wyników Grupy wpłynęła przede wszystkim ponad trzykrotnie wyższa rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie […]

Wyniki Grupy Master Pharm za I kwartał 2020 r.

W miesiącach styczeń-marzec 2020 r. łódzki producent kontraktowy suplementów diety wygenerował 14,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 0,8 mln zł zysku netto. Brak istotnej dynamiki wzrostu skonsolidowanych przychodów związany był przede wszystkim z niższą aktywnością zakupową największych klientów Grupy. Spadek wyniku operacyjnego o 40% to rezultat wyższych kosztów związanych m. in. ze […]

Master Pharm przedstawił wyniki za 2019 r.

Producent suplementów diety wypracował w ubiegłym roku 71,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 12,6 mln zł zysku netto.   Na niższe o 4,6% rdr przychody Grupy wpłynęły przede wszystkim przesunięcia w harmonogramie realizowanych zamówień usług produkcji kontraktowej, mające miejsce w I połowie 2019 r. Skonsolidowane wyniki pozostawały też pod wpływem niższych przychodów […]

Master Pharm rozbudowuje moce produkcyjne

Polski producent kontraktowy suplementów diety przygotowuje się na obsługę większej liczby zamówień, której spodziewa się w przyszłych kwartałach. W 2020 r. przeznaczy ponad 6 mln zł na zakup maszyn oraz doposażenie zakładów produkcyjnych w Łodzi i Mielcu. – Od dłuższego czasu obserwujemy, że zapotrzebowanie na suplementy diety produkowane w Europie, a nie w Chinach, rośnie. […]

Grodno zwiększa sprzedaż o 24%, zysk netto o 31% w I-III kw. 2019/20. Fotowoltaika jednym z motorów wzrostu

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 przychody Grupy Grodno wyniosły 458,5 mln zł i przełożyły się na 9,1 mln zł zysku netto. Duży wpływ na odnotowaną poprawę rdr miał ponad trzykrotny wzrost sprzedaży fotowoltaiki. Wzrost przychodów i wyników był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży, a także konsekwentnej rozbudowy oferty usługowej i asortymentowej. Rosnąca sprzedaż Grupy […]

Grupa Lubawa przedstawia strategię na najbliższe lata

Do 2022 r. Lubawa ma osiągnąć 320 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożą się na 50 mln zł EBITDA. Zarząd chce postawić na najsilniejsze strony dotychczasowej działalności skupionej na produkcji, przetwórstwie i sprzedaży tkanin i dzianin, a także maksymalizować efekty synergii zachodzące pomiędzy spółkami zależnymi. Strategia Grupy Lubawa oparta została na dwóch czteroletnich perspektywach czasowych: […]