Wprowadzone przez Rw0701prof14

Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy w I kw. br. kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu przed rokiem. Wynik finansowy odnotował jednak spadek, za sprawą niższej sprzedaży w segmencie tkanin. Bardzo dobry kwartał odnotował segment sprzętu specjalistycznego. W I kw. największym obszarem działalności Grupy pozostawał segment materiałów reklamowych, którego przychody poza Grupę […]

Grupa Lubawa zwiększyła sprzedaż i wyniki

Grupa odnotowała w 2018 r. 239,6 mln zł przychodów (+4% rdr) i 6,6 mln zł zysku netto (+183% rdr). Wpływ na wzrost skonsolidowanych wyników miała przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych oraz działającej w tym obszarze Lubawy S.A. Przychody segmentu ze sprzedaży poza Grupę wyniosły 53,1 mln zł, wykazując wzrost o 41% […]

Master Pharm zwiększa sprzedaż o 17 proc., zysk netto o 34 proc.

Łódzki producent suplementów diety ma za sobą najlepszy finansowo rok w historii działalności. Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej Na wzrost przychodów Grupy o 17% wpłynęła poprawa sprzedaży Master Pharm S.A., wynikająca ze zwiększenia portfela zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety, w tym wyższej sprzedaży zrealizowanej dla największego klienta. W 2018 r. wolumen zamówień Spółki okazał się […]

Grodno rośnie kolejny kwartał z rzędu!

Spółka przedstawiła dane finansowe za I-III kw. roku obrotowego 2018/19, wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 13% rdr.   Wzrost skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był efektem stałej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej, wyższej sprzedaży Grodno S.A. oraz konsolidacji danych spółek zależnych. Sprzedaż Grupy Grodno pozostawała pod wpływem dobrej koniunktury w branży budowlanej utrzymującej się w […]

Master Pharm zamknął rok rekordową sprzedażą i zyskiem

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za 2018 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 15% rdr i poprawę zysku netto o 24% rdr.   Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim rezultatem zamówień składanych przez nowych dużych klientów, a także wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki było […]

Grodno zwiększa wyniki i podpisuje umowę ws. kolejnego przejęcia

W I półroczu roku obrotowego 2018/19 skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% rdr,  zysk netto był wyższy 17% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd w raporcie za I półrocze 2018/19 zakończone 30. września, na zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy Kapitałowej, w tym wzrost sprzedaży spółki zależnej BaRGo oraz konsolidacja […]

Wyniki Grupy Lubawa za I-III kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły narastająco 172,4 mln zł i przełożyły się na 1,9 mln zł zysku netto. Sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, rosnąc o 1%. Zysk netto odnotował spadek o 57% rdr, co było przede wszystkim rezultatem jednostkowego wyniku netto Lubawy S.A., który kształtował się na ujemnym […]