FITEN – Rekordowy poziom kontraktacji na 2015 r.

Zakontraktowana przez katowicką Spółkę sprzedaż energii elektrycznej do klienta końcowego na 2015 r. przekroczyła 384 GWh. Jest to najwyższy poziom w dotychczasowej działalności FITEN SA.

W minionym roku FITEN dostarczył swoim klientom energię na poziomie 67 GWh, natomiast poziom kontraktacji w styczniu 2014 r. wyniósł 65 GWh. Pod względem wielkości zakontraktowanej sprzedaży, Spółka w bieżącym roku osiągnęła więc blisko 600%-owy wzrost. Jak zaznacza Zarząd, jest to wynik intensywnych działań prosprzedażowych prowadzonych w ostatnich kwartałach.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udało się od podstaw zbudować sieć sprzedaży w oparciu o własne jak i zewnętrzne siły sprzedażowe. Wzrost kontraktacji jest konsekwencją starań poczynionych w rozwój segmentu sprzedaży energii dla biznesu i świadczy o skuteczności tych działań – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Jak dodaje Spółka, w związku ze znacznym zwiększeniem poziomu zakontraktowanej sprzedaży dla odbiorców końcowych, wzrośnie również udział tego segmentu w całokształcie działalności FITEN SA w 2015 r. Celem Zarządu jest kontynuacja tej tendencji i zakontraktowanie na 2016 rok dostaw energii na poziomie 500 GWh.

Planujemy konsekwentny rozwój tego segmentu oraz osiąganie coraz większej masy marży z tej działalności. Sama strategia działania – jako skuteczna nie ulega zmianie. Nadal naszą docelową grupą są głównie przedsiębiorstwa z sektora MSP. Wielkość 500 GWh zakontraktowanej energii na 2016 r. to dość ambitny ale realny scenariusz – dodaje Roman Pluszczew.

Źródło: FITEN SA