Grupa Lubawa: wzrost sprzedaży i zysków w 2016 r.

Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za 2016 r., w którym odnotowała 274 mln zł przychodów (+14,1% rdr) oraz 11,2 mln zł zysku netto (+ 326% rdr).

Na wzrost przychodów Grupy złożyła się przede wszystkim sprzedaż sprzętu dla służb mundurowych, przypadająca II oraz IV kw. ubiegłego roku. Na poprawę zysku netto o 8,6 mln zł wobec 2015 r. wpłynął przede wszystkim wzrost rentowności sprzedaży w segmencie tkanin i materiałów reklamowych.

2016 r. był dla nas powrotem na właściwą ścieżkę rozwoju po trudnym 2015 r., kiedy borykaliśmy się ze skutkami pożaru tymczasowo obciążającymi naszą rentowność. Grupa pozyskała nowych odbiorców, skupialiśmy się na bardziej zyskownych zamówieniach, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach. – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W 2016 r. największym obszarem działalności Grupy Lubawa był segment tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda. Odnotował 122,5 mln zł sprzedaży poza Grupę (+25% rdr) oraz 11,3 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o 16,3 mln zł wobec 5 mln zł straty segmentu w 2015 r. Odnotowana poprawa efektywności była rezultatem m. in. zakończonej i udanej optymalizacji produkcji po pożarze z listopada 2014 r.

Przychody ze sprzedaży zewnętrznej w segmencie materiałów reklamowych, w którym działa podmiot zależny Litex Promo, wyniosły w ubiegłym roku 81,4 mln zł (-7% rdr). Przełożyły się na 3,6 mln zł wyniku segmentu, co stanowi poprawę o 3 mln zł wobec 2015 r. Na przedstawione wielkości finansowe wpłynęła rezygnacja z części niskorentownych kontraktów oraz skupienie się na realizacji zamówień o wyższej rentowności, przy jednoczesnym spadku kosztów produkcji.

W wyniku wyższej sprzedaży dla służb mundurowych, w 2016 r. do 59,4 mln zł wzrosły przychody segmentu sprzętu specjalistycznego (+35% rdr), przekładając się jednocześnie na 3,3 mln zł zysku netto (+65% rdr). Odpowiadająca za segment Lubawa S.A. odnotowała 65,6 mln zł przychodów (+25,5% rdr) oraz 3,5 mln zł zysku netto (+18,4% rdr).

W 2016 r. zrealizowaliśmy kilka ciekawych zamówień dla służb mundurowych, m. in. kontrakt na siatki maskujące Berberys dla MON. Ze względu na charakterystykę branży, ciężko prognozować jak ukształtuje się poziom zleceń w bieżącym roku. Z naszej strony robimy wszystko co możliwe, promując nasze produkty zarówno w Polsce, jak i na wielu rynkach zagranicznych. Spotykamy się ze sporym zainteresowaniem, jednak trudno przewidzieć, jak przełoży się ono na faktyczne zamówienia – dodaje Marcin Kubica.