Grupa Lubawa przedstawia wyniki za I kw. 2017 r.

W I kw. 2017 r. przychody Grupy Lubawa wyniosły 58,9 mln zł (-15% rdr) i przełożyły się na 3,2 mln zł zysku netto (-23% rdr). Istotną poprawę rentowności odnotował segment tkanin.

W analizowanym okresie Grupa Lubawa największe przychody wygenerowała w segmencie materiałów reklamowych. Sprzedaż zewnętrzna segmentu wyniosła 30,8 mln zł (-11% rdr) i przełożyła się na 3,6 mln zł wyniku (-36% rdr). Obecne działania zarządu odpowiedzialnej za segment spółki Litex Promo skupione są na pozyskaniu nowych odbiorców w Polsce i za granicą, a także zwiększeniu jednostkowych marż na produktach.

Segment tkanin odnotował w I kw. 2017 r. 22,9 mln zł (-12% rdr) przychodów oraz 1,7 mln zł (+2,6 mln zł rdr) wyniku ze sprzedaży zewnętrznej. Niższy poziom przychodów przy jednoczesnym wzroście zyskowności był efektem m. in. innej struktury zamówień i skupieniu się na bardziej rentownych kontraktach. Wpływ na wzrost rentowności miał także spadek kosztów produkcji, odnotowany m. in. dzięki rezygnacji z zagranicznych podwykonawców. Obecnie w ramach segmentu kontynuowane są podjęte w II połowie 2016 r. działania optymalizacyjne, które zgodnie z założeniami zarządu będą umożliwiały stopniową poprawę rentowności.

Sprzedaż zewnętrzna w segmencie sprzętu specjalistycznego, w którym działa podmiot dominujący Lubawa S.A., wyniosła w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł (-51% rdr), które przełożyły się na 1,3 mln zł ujemnego wyniku (wobec 0,2 mln zł zysku w I kw. 2016 r.). Jednostkowe przychody Lubawy S.A. wyniosły 4,7 mln zł (-44% rdr), natomiast wynik netto -1,4 mln zł (wobec -0,1 mln zł w I kw. 2016 r.). Podobnie jak w roku 2015 i latach wcześniejszych, niższy poziom sprzedaży i rentowności realizowanej w segmencie wynika z sezonowości branży mundurowej, cechującej się najniższym poziomem zamówień w I kw. oraz ich kumulacją w ostatnich miesiącach roku. Porównując I kw. 2017 z I kw. roku ubiegłego należy pamiętać o pozytywnym wpływie realizowanego w I połowie ub. r. kontraktu na namioty sypialne dla wojska, który był zamówieniem nietypowym, a był fakturowany częściowo już w I kw. 2016 r.

Naszym celem jest odnotowanie dobrego roku, podobnie jak w roku ubiegłym, jest to założenie ambitne ale jest jeszcze zbyt wcześnie aby przesądzać czy nam się to uda. Tendencją zauważalną w obrębie całej Grupy jest optymalizacja produkcji i skupienie się w pierwszej kolejności na marżowości realizowanych zamówień, co powinno przekładać się na stopniowy wzrost rentowności Grupy w przyszłych kwartałach – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Wśród planów na najbliższe kwartały zarząd przedstawia m. in. dalszą optymalizację procesów produkcyjnych, rozwijanie działalności eksportowej, a także kontynuację prac badawczo rozwojowych. Na 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy nowoczesnego laboratorium badawczego spółki Lubawa, na który w 2016 r. podmiot otrzymał dotację w wysokości 4,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto Zarząd kontynuuje prace nad kompleksową strategią Grupy na lata 2018-2021. Data publikacji dokumentu planowana jest wstępnie na końcówkę bieżącego roku.