Zgodnie z założeniami Zarządu Grodna, produkcja budowlano-montażowa rośnie o 24,8 proc. Prezes Spółki: przed nami bardzo dobre perspektywy

GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła 19,7% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,3% rdr.

Od stycznia do końca kwietnia produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 6,4% rdr.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, doświadczamy obecnie dobrego okresu w branży budowlano-montażowej. Kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy wzrost wobec całkiem dobrego 2017 r. Przyczyn tej poprawy upatruję m. in. ogólnym ożywieniu gospodarczym, w tym realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych. Oczekuję, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych kwartałach – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., jednego z największych dostawców rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2017 r. branża budowlano-montażowa wykazała wzrost o 12,1% wobec 2016 r., w którym odnotowała spadek o 14,1%. Od marca 2017 r. rynek pozostaje w nieprzerwanej tendencji wzrostowej. Zgodnie ze strategią Grodna, w warunkach wzrostu produkcji budowlano-montażowej o min. 5% rocznie do roku 2020, skonsolidowane przychody Spółki powinny rosnąć o min. 20% w skali roku.

Dobra sytuacja rynkowa ma bezpośrednie przełożenie na kondycję dystrybutorów elektrotechniki. Po trzecim kwartale, który zamknęliśmy w grudniu, Grodno zwiększyło sprzedaż o 30% i planujemy utrzymać dwucyfrowe tempo. Na rozdrobnionym rynku dystrybutorów, źródeł wzrostu upatrujemy przede wszystkim w konsolidacji i integracji mniejszych podmiotów, a także rozwoju oferty o innowacyjne, kompleksowe usługi. Uważam, że rysują się przed nami bardzo dobre perspektywy – dodał Andrzej Jurczak.

W grudniu 2017 r. Grodno S.A. poinformowało o zawarciu list intencyjnego ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. W przypadku pomyślnej realizacji transakcji, byłoby to już
8. przejęcie spółki.

Źródło: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku