Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy w I kw. br. kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu przed rokiem. Wynik finansowy odnotował jednak spadek, za sprawą niższej sprzedaży w segmencie tkanin. Bardzo dobry kwartał odnotował segment sprzętu specjalistycznego.

W I kw. największym obszarem działalności Grupy pozostawał segment materiałów reklamowych, którego przychody poza Grupę wyniosły 29,7 mln zł i były niższe o 11% rdr. Przełożyły się jednak na 4,2 mln zł wyniku segmentu, co oznacza poprawę o 41% rdr.

Poprawa wyniku w tym obszarze była w dużej mierze rezultatem redukcji kosztów stałych i części kosztów bezpośrednio produkcyjnych. Złożyły się na nią też wyższe marże części produktów oraz korzystna, w analizowanym okresie, sytuacja kursowa – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W segmencie tkanin Grupa odnotowała 22,4 mln zł przychodów, co jest wielkością niższą o 30% rdr. Wynik segmentu wyniósł -0,7 mln zł wobec 7,5 mln zysku zł przed rokiem.

Na niższe wyniki w segmencie tkanin wpłynęło przede wszystkim przesunięcie realizacji części wyżej rentownych kontraktów, które w ubiegłym roku zostały zrealizowane w I kw. Oczekujemy, że te kontrakty będą realizowane w kolejnych kwartałach br., powinno się to korzystnie przełożyć na wyniki segmentu i całej Grupy Kapitałowej – komentuje Prezes Marcin Kubica.

Istotny wzrost sprzedaży w ubiegłym kwartale Grupa wykazała w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego realizuje zamówienia dla służb mundurowych. Przychody segmentu wyniosły 15,4 mln zł wobec 2,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przełożyły się na 1,3 mln zł wyniku segmentu, czyli o 3,1 mln zł więcej rdr. Działająca w segmencie Lubawa S.A. wykazała jednostkowo 15,5 mln zł przychodów i 1,1 mln zł wyniku netto, co oznacza poprawę odpowiednio o 10,8 mln zł i 3,1 mln zł rdr.

Zazwyczaj pierwszy kwartał jest okresem niższej sprzedaży w Lubawie, jednak w tym roku pozyskaliśmy kilka zamówień, w tym dwa kontrakty na kamizelki kuloodporne dla Policji, których realizacja w wpłynęła pozytywnie na wyniki. W bieżącym roku będziemy aktywnie ofertować służby mundurowe, jednak większej liczby przetargów i kontraktów spodziewamy się tradycyjnie w końcówce roku – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Ostatecznie, po I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70 mln zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do I kw. ubiegłego roku (70,1 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,3 mln zł przed rokiem.

Oczekujemy, że cały 2019 r. będzie dla Grupy Lubawa okresem dużej aktywności, związanej m. in. ze zwiększeniem obecności Grupy Lubawa na rynkach zagranicznych, a także rozwojem i przebudową oferty produktowej, w tym pracami nad zaawansowanymi rozwiązaniami dla służb mundurowych – podsumował Prezes Marcin Kubica w Liście do Akcjonariuszy.

Grupa poinformowała także o sprzedaży 49% udziałów spółki Isabella PL, która prowadzi produkcję namiotów i przedsionków do przyczep kempingowych z komponentów dostarczanych przez dwie spółki Grupy Lubawa – Mirandę i Litex Promo. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 5,99 mln zł.

– Zakładamy, że Isabella PL w przewidywalnym okresie nadal pozostanie odbiorcą produktów Grupy Lubawa, natomiast wraz z naszym partnerem uznaliśmy, że formuła joint venture nie jest już optymalna. Spodziewany pozytywny wpływ transakcji na wyniki skonsolidowane II kwartału to około 5 mln zł – podsumowuje Prezes Kubica.