Grupa Lubawa przedstawia strategię na najbliższe lata

Do 2022 r. Lubawa ma osiągnąć 320 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożą się na 50 mln zł EBITDA. Zarząd chce postawić na najsilniejsze strony dotychczasowej działalności skupionej na produkcji, przetwórstwie i sprzedaży tkanin i dzianin, a także maksymalizować efekty synergii zachodzące pomiędzy spółkami zależnymi.

Strategia Grupy Lubawa oparta została na dwóch czteroletnich perspektywach czasowych: 2019-2022 oraz 2023-2026. W pierwszej z nich, krótkoterminowej, Zarząd stawia sobie za cel wzrost poziomu sprzedaży do 320 mln zł, czyli o 30% wobec bazowego roku 2018. Rosnąca sprzedaż ma umożliwić poprawę wskaźnika marżowości EBITDA do poziomu 15%.

Wśród działań, które umożliwią tę poprawę znajdą się m. in. koncentracja na priorytetowych obszarach biznesowych i grupach produktowych, optymalizacja i doskonalenie procesów (przede wszystkim produkcyjnego), identyfikacja kluczowych rynków eksportowych, a także programy motywacyjne dla kluczowych pracowników. Etap ten zakłada realizację ponad 60 projektów strategicznych.

Nad strategią pracowaliśmy od kilku lat. Gruntownie przeanalizowaliśmy każdy detal działalności Lubawy oraz wszystkich spółek zależnych. Poszczególne założenia wdrażaliśmy i testowaliśmy na bieżąco, by mieć pewność, że są optymalne i realistyczne. Uważam, że Grupa Lubawa bardzo potrzebowała zarówno tego procesu, jak i samego dokumentu strategii, jasno nakreślającego zadania i cele na najbliższe lata – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W kolejnych 4 latach (2023-2026) zakładane jest utrzymanie dodatniego tempa wzrostu sprzedaży i osiągnięcie 500 mln zł skonsolidowanych przychodów do 2026 r., co oznacza ich podwojenie wobec bazowego 2018 r. Wskaźnik marży EBITDA ma zostać utrzymany na poziomie 15%. W tej perspektywie czasowej Zarząd planuje realizację ponad 30 projektów strategicznych, skupionych wokół wykorzystania efektów synergii wewnątrz Grupy, optymalizacji kosztów, zmiany modelu procesu produkcji, a także działań badawczo-rozwojowych. Możliwa jest również akwizycja podmiotu z branży.

Zgodnie z misją, która przyświeca nam w perspektywie bieżącej strategii, chcemy wykorzystać doświadczenia, wiedzę i synergie tak, aby jak najsilniej wpływały na rozwój i sukces naszych akcjonariuszy, klientów, zespołu oraz wszystkich spółek z Grupy. Prowadzimy zróżnicowaną działalność, jesteśmy obecni w wielu branżach – od wyposażenia dla wojska, przez nośniki reklamy, aż po tkaniny do wózków dla dzieci. Prace nad strategią pozwoliły nam spojrzeć na nasz biznes z _odpowiedniej perspektywy i przygotować Grupę na najbliższe lata – podsumowuje Prezes Marcin Kubica.

Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.