Kolejny rekordowy rok Grupy Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca były wyższe o 27% rdr i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% rdr.

 

Na wzrost wyników Grupy wpłynęła przede wszystkim ponad trzykrotnie wyższa rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020. Grupa odnotowała również dynamiczny wzrost sprzedaży w pozostałych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak m. in. pompy ciepła.

Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów wzrostu rynku PV w Polsce i kluczowym dostawcą w zakresie małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Rozwój tego segmentu wpływa również na istotną poprawę sprzedaży w takich obszarach jak pompy ciepła, klimatyzacja, wentylacja, a także kable i przewody. Oczekujemy, że nasza pozycja w branży OZE będzie coraz mocniejsza – komentuje Prezes Andrzej Jurczak.

Na wyższe wyniki w dużym stopniu wpłynęła konsolidacja danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r., a także udana integracja tego podmiotu w strukturach Grupy. Sprzedaż Grupy pozostawała również pod korzystnym wpływem utrzymującej się w analizowanym okresie koniunktury w branży elektrotechnicznej i budowlano-montażowej.

Za nami bardzo dobry rok, sprzedażowo i wynikowo najlepszy w naszej historii. Wysoka dynamika jest przede wszystkim rezultatem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży, udanych przejęć i integracji nowych podmiotów, a także prężnego rozwijania działalności w nowych, perspektywicznych segmentach, takich jak m. in. fotowoltaika – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Obecnie Zarząd pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

– W branży energetycznej zachodzą i będą zachodzić istotne zmiany, na które przygotowywaliśmy się od wielu lat, umiejętnie rozwijając ofertę kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań dla realizatorów inwestycji budynkowych. Rozwój w tym obszarze będzie jednym z kluczowych elementów strategii Grupy na najbliższe lata. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej – dodaje Prezes Grodna.