Grodno przedstawiło nową strategię, będzie liderem zielonej rewolucji

Zgodnie z nową strategią, w latach 2020 – 2024 Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze.Jak wyjaśnia Zarząd w dokumencie strategii, rynek i otoczenie Grupy podlegają dynamicznym zmianom. Dekarbonizacja i programy takie jak Europejski Zielony Ład mogą zrewolucjonizować zwłaszcza branżę elektryczną i grzewczą. Grodno zakłada aktywne uczestnictwo w tych zmianach poprzez budowę pozycji rynkowego lidera z kompleksową ofertą dla wykonawców energooszczędnych inwestycji budynkowych, z OZE jako dominującym elementem rozwoju.

W branży energetycznej zachodzą i będą zachodzić istotne zmiany, na które przygotowywaliśmy się od wielu lat, umiejętnie rozwijając ofertę kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej. Planujemy dynamiczny rozwój obszarach związanych z energooszczędnością, tak aby klient otrzymywał od nas pełną ofertę i obsługę w zakresie realizacji nowoczesnych, energooszczędnych inwestycji. Tego rodzaju kompleksowość, w warunkach coraz większej roli zielonej energii, będzie nadawała ton rozwojowi Grupy w najbliższych latach – twierdzi Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

15% udziału w polskim rynku PV do 2024 r.

Działalność w branży fotowoltaicznej Grodno prowadzi od 10 lat. Jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku i dysponuje największa siecią sprzedaży PV w Polsce. Perspektyw wzrostu Grupa upatruje przede wszystkim w obszarach instalacji komercyjnych (przemysłowych), a także wielkoskalowych farm fotowoltaicznych – w obu planuje osiągnąć 15% udziału w rynku do 2024 r. Jednocześnie Zarząd pragnie utrzymać obecną, silną pozycję w obszarze mikroinstalacji, gdzie już dziś obecność Grodna przekracza 15%.

Nasze założenia w zakresie fotowoltaiki opieramy na twardych danych rynkowych, które – czy to spojrzymy na prognozy przyrostu mocy czy nakłady inwestycyjne – bezsprzecznie wskazują na dalszy rozwój branży. Jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Mamy ogromne doświadczenie i umowy dystrybucyjne z najlepszymi producentami. Ponadto naszą niepodważalną przewagą konkurencyjną jest współpraca i świetne relacje z tysiącami instalatorów, którzy odgrywają kluczową rolę w dotarciu do klienta końcowego. Perspektywy rozwoju Grodna na rynku fotowoltaicznym są doskonałe – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Grzejnictwo i pozostałe obszary OZE

Obok fotowoltaiki, filarem rozwoju oferty OZE Grodna będzie komplementarny obszar grzejnictwa.
W najbliższych latach pompy ciepła mają szansę zastąpić znaczną część rynku kotłów na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych, a branżę czeka boom zasilany m. in. licznymi bodźcami finansowymi z unijnych, krajowych i lokalnych funduszy. Celem Grodna jest zostanie krajowym liderem nadchodzących przemian w grzejnictwie.

Prognozy dotyczące sprzedaży pomp ciepła są bardzo korzystne. Działamy w branży od 5 lat i widzimy, jak ogromny jest to potencjał. Sami klienci coraz częściej dostrzegają ideę i opłacalność kompleksowej inwestycji np. w fotowoltaikę i pompę ciepła. Co kluczowe z naszej perspektywy, wszystkie przewagi, które budujemy od 30 lat – sieć sprzedaży, relacje z inwestorami, doświadczenie i know-how – możemy wykorzystać realizując plan ekspansji na rynku grzewczym – powiedział Prezes Jurczak.

Wg planów Grodna, już w pierwszych latach realizacji strategii (do 2022 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach PV i pomp ciepła łącznie o 50%. W segmencie OZE Zarząd planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Do 2024 r. OZE ma stanowić 35% przychodów Grupy Grodno.

 

Rozwój na solidnych fundamentach

W najbliższych latach, obok budowy pozycji na rynku OZE, celem Zarządu pozostanie rozbudowa sieci sprzedaży (m. in. poprzez akwizycje), a także dalszy rozwój oferty w obszarach szeroko pojętej elektrotechniki. To właśnie kompleksowość ofertowanych rozwiązań i asortymentu stanowiła i w dalszym ciągu stanowić będzie główny element budowania przewagi konkurencyjnej Grodna.

Tworząc nową strategię kierowaliśmy się nie tylko sygnałami rynkowymi, ale i analizą Grupy oraz możliwych obszarów synergii. W tym roku obchodzimy trzydziestolecie działalności i właśnie wciągu tych trzech dekad zdołaliśmy zbudować bardzo silne fundamenty, na których dziś możemy budować sukces Grodna w nowych, niezwykle perspektywicznych obszarach. Oferowane przez nas rozwiązania, zarówno energooszczędne, jak i ogólniej elektrotechniczne, doskonale się uzupełniają, jednocześnie mają za sobą kompletne zaplecze asortymentowe. Ta kompleksowość, połączona z silną wiedzą inżynierską w poszczególnych wyspecjalizowanych obszarach, składają się na to, że obecnie dysponujemy najlepszą jakościowo i najpełniejszą ofertą w branży – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

 

Wideokonferencja

7 października 2020 r. (środa) o godz. 13:00 na kanale YouTube Spółki odbędzie się wideokonferencja z Zarządem Grodno S.A. dotycząca omówienia nowej strategii Grupy. Zapraszamy do uczestnictwa!