Trigon zwiększa zaangażowanie w Grodno S.A.

Trigon TFI poinformowało o przekroczeniu progu 10% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzenia Grodno S.A.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniach 23 i 24 listopada br. transakcji nabycia na rynku regulowanym 272 801 akcji Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Trigon TFI, udział podmiotu w kapitale zakładowym Grodno S.A. wzrósł tym samym z 16,49% (2 536 873 akcji) do 18,27% (2 809 674 akcji), natomiast udział w ogólnej liczbie głosów z 9,99% (2 536 873 głosów) do 11,07% (2 809 674 głosów).

Stoją przed nami dobre perspektywy i z zadowoleniem obserwuję, że dostrzega to również tak znaczący i aktywny podmiot, jak Trigon TFI, zwiększając skalę inwestycji w nasze przedsiębiorstwo. Od lat generujemy stabilny wzrost przychodów i pozycji wynikowych, ponadto po dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego udało nam się odnotować bardzo satysfakcjonujące wyniki, pomimo słabszego okresu dla branży budowlanej i elektrotechnicznej. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące okresy przyniosą dalszy wzrost skali naszej działalności – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Zgodnie z opublikowanym 23 listopada raportem okresowym, półroczne przychody ze sprzedaży Grodno S.A. wyniosły 158,2 mln PLN rosnąc 7% rdr. Przełożyły się na 2,4 mln PLN zysku z działalności operacyjnej (-9,2% rdr) oraz 1,5 mln PLN zysku netto (-12,6% rdr).

Źródło: Grodno S.A.