Master Pharm publikuje wyniki szacunkowe i pracuje nad akwizycją podmiotu z branży farmaceutycznej

Master Pharm S.A., notowany na GPW producent suplementów diety podał jednostkowe i skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2016 i za cały ubiegły rok.

– Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 17,11 mln zł a w analogicznym okresie 2015 r. 17,96 mln zł co oznacza spadek 0,85 mln zł natomiast narastająco w całym 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 49,62 mln zł wobec 49,05 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi wzrost o kwotę 0,57 mln zł.

– Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 3,31 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 3,37 mln zł co oznacza spadek o 0,06 mln zł, oraz  narastająco za cztery kwartały 2016 roku 9,53 mln zł wobec 10,35 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o kwotę 0,82 mln zł.

– Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł  2,41 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 2,92 mln zł co oznacza spadek o 0,51 mln zł oraz narastająco za cztery kwartały 2016 roku wyniósł 7,07 mln zł wobec 8,33 mln zł w analogicznym okresie, co stanowi spadek 1,26 mln zł.

– Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku  wyniosły  13,76 mln zł wobec 11,55 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. czyli więcej o 2,21 mln zł oraz w całym 2016 r. 40,5 mln zł wobec 39,23 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,27 mln zł.

– Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,84 mln zł wobec 2 mln zł w analogicznym okresie czyli mniej o 0,16 mln zł oraz 6,26 mln zł w całym roku 2016  wobec 7,82 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,56 mln zł.

– Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie co stanowi spadek o 0,3 mln zł oraz w całym 2016 r. 5,08 mln zł wobec 6,34 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,26 mln zł.

Na wynik finansowy miał wpływ planowy wzrost kosztów wynagrodzeń w zawiązku z zatrudnianiem nowych pracowników oraz planowany wzrost kosztów adaptacji i przygotowania zakładu w Łodzi do uruchomienia produkcji. Dodatkowo, wynik IV kw. 2016 r. został obciążony odpisem należności od upadłego kontrahenta w wysokości 0,4 mln zł. – podała spółka w komunikacie bieżącym.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników jakie udało nam się osiągnąć. W minionym roku koncentrowaliśmy się na prowadzonych działaniach inwestycyjnych, a co za tym idzie ponieśliśmy spore koszty uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, które obciążyły w istotnej części koszy ubiegłego roku ponieważ ze względu na ich naturę (np. aprobaty techniczne, koszty rozruchu, wynagrodzenia nowych pracowników, koszty rekrutacji), nie mogły być aktywowane w inwestycjach – informuje Prezes Master Pharm S.A. Jacek Franasik.

Końcówka 2016 roku była czasem finalizacji inwestycji, będących celami oferty publicznej. Doposażono zakład Grokam w Mielcu oraz rozbudowano i wyposażono zakład w Łodzi. W czwartym kwartale nastąpił testowy rozruch zakładu w Łodzi, odbyły się pierwsze produkcje próbne oraz próby technologiczne. Zakład do końca roku nie był wykorzystywany do komercyjnych produkcji co miało wpływ na brak przychodów z tego tytułu w stosunku do planowanych przychodów, a przy tym na spadek wyniku finansowego przy realizacji już ponoszonych kosztów. Pierwsze komercyjne produkcje w zakładzie w Łodzi planowane są na I kwartał br.

– Realizacja planowanych inwestycji przebiegła w zasadzie zgodnie z planem, przy niewielkim tylko i dopuszczanym wcześniej opóźnieniu, wynikającym z dłuższego niż przewidywaliśmy oczekiwania na zamówione maszyny. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy już wszystkie przeznaczone na ten cel środki pochodzące z emisji, w wysokości około 7,6 mln zł. W ciągu najbliższych miesięcy uzyskamy pełne zakładane moce produkcyjne w doinwestowanych zakładach. Mamy już zamówienia na produkty, jakie będziemy tam wytwarzać. Wzrost mocy produkcyjnych pozwoli nam na zwiększenie przychodów w roku bieżącym – deklaruje Prezes Master Pharm.

W ostatnich dniach Spółka poinformowała również o przedłużeniu negocjacji dotyczących planowanej akwizycji podmiotu z branży farmaceutycznej. Przeprowadzono prawne badanie due dilligence, które wykazało istnienie istotnej przeszkody w realizacji akwizycji. Przeszkoda ta, jest możliwa do usunięcia i jeśli będzie pozytywna decyzja drugiej strony planowanej transakcji Master Pharm jest nadal zainteresowany finalizacją przejęcia.

– Proces realizacji transakcji się przedłuży, ale od strony biznesowej nie straci ona dla nas swojego uzasadnienia. Jeśli wynik naszych działań będzie pozytywny, będziemy mogli wejść w segment leków OTC przejmując 8 leków. Akwizycje to kolejny cel deklarowany przez nas w ofercie publicznej, jest to dla nas szansa na zdobycie nowych kompetencji i poszerzanie skali i zakresu prowadzonej działalności. Staramy się konsekwentnie realizować cele emisji, czego kolejnym przykładem są poniesione w spółce zależnej Avet Pharma nakłady na marketing jej marek własnych, również pochodzące z IPO. Pozwoliło nam to na nawet kilkukrotne zwiększenie przychodów z niektórych pozycji z asortymentu spółki. Dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych i nakładom na reklamę oczekujemy, że bieżący rok będzie dla nas okresem satysfakcjonującego wzrostu – podsumowuje Prezes Franasik.

Źródło: Master Pharm S.A.