Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowane półroczne przychody łódzkiego producenta kontraktowego suplementów diety wyniosły 27,1 mln zł i przełożyły się na 2,1 mln zł zysku netto.

 

Istotny wpływ na dynamikę skonsolidowanych przychodów miało nieuwzględnienie danych spółki Avet Pharma sprzedanej w grudniu 2019 r. Wyłączając to jednorazowe zdarzenie, sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednostkowe przychody Master Pharm S.A. w I półroczu wzrosły o 3% rdr. W tym okresie Spółka pozyskała 13 nowych klientów.

W I półroczu odnotowaliśmy największą aktywności wśród mniejszych oraz nowych klientów, która zrekompensowała spadek sprzedaży dla dużych odbiorców. Największa liczba zamówień spłynęła do nas pod koniec II kw., czyli już po lockdownie, jednocześnie w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Perspektywy sprzedażowe na najbliższe kwartały oceniamy pozytywnie – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Sprzedaż Grupy umożliwiła wypracowanie 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 34% rdr (na który złożył się m. in. zysk na zbyciu aktywów finansowych w kwocie 1,1 mln zł). Jednostkowy zysk netto wynoszący 4,6 mln zł (+1% rdr) dodatkowo uwzględniał dywidendę w wysokości 2,4 mln zł wypłaconą przez spółkę zależną Grokam.

Od początku 2020 r. Master Pharm realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety. Zarząd planuje przeprowadzenie szeregu inwestycji w moce produkcyjne, których łączna wartość wyniesie 6 mln zł, i których część jest już realizowana.

Oceniam, że mimo niepewności związanej z pandemią, polski rynek suplementów diety ma duży potencjał i wciąż będzie rósł, na co chcemy być odpowiednio przygotowani. Obserwujemy szczególnie duże zainteresowanie wśród zagranicznych firm farmaceutycznych chcących ulokować swoją produkcję w Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że będzie to jeden z czynników wzrostu branży w najbliższych latach – komentuje Prezes Jacek Franasik.

Wyniki Grupy Master Pharm za I kwartał 2020 r.

W miesiącach styczeń-marzec 2020 r. łódzki producent kontraktowy suplementów diety wygenerował 14,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 0,8 mln zł zysku netto.

Brak istotnej dynamiki wzrostu skonsolidowanych przychodów związany był przede wszystkim z niższą aktywnością zakupową największych klientów Grupy. Spadek wyniku operacyjnego o 40% to rezultat wyższych kosztów związanych m. in. ze wzrostem amortyzacji, a także utworzeniem odpisów aktualizujących należności o ponad 0,5 mln zł. Czynniki te wpłynęły jednocześnie na niższy o 28% rdr zysk netto, który ukształtował się na poziomie 0,8 mln zł.

Choć część naszych większych klientów, do których zaliczają się duże firmy farmaceutyczne, w I kwartale wykazała niższy poziom zamówień wobec zeszłego roku, Grupa odnotowała stabilny poziom sprzedaży. Warto też zaznaczyć, że spadek pozycji wynikowych jest przede wszystkim rezultatem koniecznych zabiegów księgowych, związanych z amortyzacją i odpisami. Natomiast główne pozycje kosztów Grupy nie uległy istotnym wzrostom – wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

12 maja Spółka poinformowała o otrzymaniu przez Grupę Master Pharm 5 mln zł subwencji PFR, w związku ze spadkiem przychodów w kwietniu br., w warunkach sytuacji epidemicznej. Zgodnie z szacunkami Zarządu, w perspektywie całego II kwartału przychody Grupy mogą być niższe o 10-20% rdr.

Kwietniowy spadek przychodów Master Pharm odzwierciedlał spadki w całej branży farmaceutycznej. Uważam, że w II półroczu możliwe będzie nadrobienie sprzedaży, jednak oczywiście uzależniam to od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz jej wpływu na gospodarkę – dodaje Jacek Franasik.

Od bieżącego roku Master Pharm realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety. W celu przygotowania Grupy na obsługę większej liczby zamówień, Zarząd planuje realizację szeregu inwestycji w moce produkcyjne, których łączna wartość wyniesie 6 mln zł.

Trudno precyzyjnie określić, jak w najbliższych miesiącach zachowa się branża. Uważam jednak, że w dłuższym okresie rynek ochrony zdrowia nie jest narażony na istotny spadek popytu. Obserwujemy też trend przenoszenia produkcji suplementów z Chin na rynki europejskie, na którym również chcemy skorzystać. Między innymi ze względu na te czynniki podjęliśmy decyzje o rozbudowie naszych mocy produkcyjnych – komentuje Prezes Jacek Franasik.

Master Pharm przedstawił wyniki za 2019 r.

Producent suplementów diety wypracował w ubiegłym roku 71,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 12,6 mln zł zysku netto.

 

Na niższe o 4,6% rdr przychody Grupy wpłynęły przede wszystkim przesunięcia w harmonogramie realizowanych zamówień usług produkcji kontraktowej, mające miejsce w I połowie 2019 r. Skonsolidowane wyniki pozostawały też pod wpływem niższych przychodów spółki zależnej Avet Pharma, która do dnia 23 grudnia 2019 r. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej. Słabsza sprzedaż tego podmiotu związana była z wprowadzeniem zaplanowanych wcześniej zmian w obszarze zarządzania sprzedażą.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż i wyniki Grupy w 2019 r. były przesunięcia w realizacji zamówień, wynikające z decyzji zakupowych części naszych klientów. Przełożone zamówienia wprawdzie były realizowane począwszy od III kwartału, jednak z uwagi na ograniczenia techniczne i personalne, nie wszystkie zostały sfinalizowane do końca roku. – wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Wynik operacyjny Grupy Master Pharm w 2019 r. wyniósł 9,1 mln zł wobec 13,6 mln zł w 2018 r. Na zmianę o -4,5 mln zł wpłynęła niższa sprzedaż, przy rosnących o 3% kosztach działalności. Zysk netto wzrósł o blisko 18% do wartości 12,6 mln zł i uwzględniał jednorazowy wpływ związany ze sprzedażą udziałów spółki Avet Pharma.

W grudniu 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o modyfikacji realizowanej strategii i wycofaniu się
z działalności w obszarze bezpośredniej dystrybucji marek własnych suplementów diety. Rezultatem tych zmian była wspomniana sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej Avet Pharma, odpowiadającej wcześniej za ten obszar. 30 grudnia Master Pharm nabył od sprzedanej spółki portfolio 47 marek suplementów, które obecnie dystrybuuje pośrednio, z wykorzystaniem kanałów sprzedaży Avet Pharmy. Obecnie wszystkie siły Grupy koncentrują się na rozwoju w obszarze usług produkcji kontraktowej suplementów diety.

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania europejską produkcją suplementów diety, które to zjawisko przybrało na sile w obliczu sytuacji epidemicznej. Chcąc przygotować się na potencjalny wzrost zamówień, podjęliśmy decyzję o modyfikacji strategii, a także rozbudowie naszych mocy produkcyjnych i inwestycji ponad 6 mln zł w nowe maszyny i doposażenie zakładów. Inwestycje te są już stopniowo realizowane i planujemy ich zakończenie do końca III kw. br. – wyjaśnia Prezes Jacek Franasik.

W perspektywie najbliższy kwartałów Zarząd Master Pharm oczekuje powrotu do dodatniej dynamiki wzrostu Grupy.

Spadek sprzedaży w 2019 r. jest sytuacją przejściową. Obserwując obecną aktywność klientów oraz prognozy zamówień na ten rok, spodziewam się powrotu do dodatniej dynamiki. Choć na decyzje zakupowe naszych klientów oraz na zachowania samych konsumentów, oczywiście mogą wpłynąć wydarzenia związane z epidemią, sądzę że branża ogólnie pojętej ochrony zdrowia, w której działamy, jest w niewielkim stopniu narażona na istotny spadek popytu. – podsumowuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm.

Master Pharm rozbudowuje moce produkcyjne

Polski producent kontraktowy suplementów diety przygotowuje się na obsługę większej liczby zamówień, której spodziewa się w przyszłych kwartałach. W 2020 r. przeznaczy ponad 6 mln zł na zakup maszyn oraz doposażenie zakładów produkcyjnych w Łodzi i Mielcu.

Od dłuższego czasu obserwujemy, że zapotrzebowanie na suplementy diety produkowane w Europie, a nie w Chinach, rośnie. Szczególnie dotyczy to kapsułek miękkich. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, efekt ten może tylko przybierać na sile. Od dawna mocno inwestujemy w sprzęt, a najnowsze zakupy, które są uruchamiane, pozwolą nam wykorzystać tę koniunkturę – twierdzi Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W ramach inwestycji, w zakładzie Master Pharm S.A. w Łodzi uruchomiona zostanie nowa linia do produkcji kapsułek miękkich. Spółka zakupiła już niezbędne maszyny, których instalacja przewidziana jest na II kwartał. W placówce zainstalowany zostanie również drobny sprzęt wspierający produkcję i pakowanie pozostałych form suplementów. Inwestycje w drugim zakładzie produkcyjnym Grupy (należącym do spółki zależnej Grokam z siedzibą w Mielcu) obejmą wyposażenie i adaptację nowych budynków magazynowych, a także doposażenie linii produkcyjnych oraz rozbudowę laboratoriów. W Grupie przewidziany jest również wzrost zatrudnienia.

W ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijaliśmy, na co wpływ miał z jednej wzrost rynku suplementów diety, z drugiej inwestycje w naszych spółkach zrealizowane po giełdowym debiucie w 2016 r. Wraz ze wzrostem sprzedaży musimy jednak stale myśleć nad zwiększaniem mocy produkcyjnych i zatrudnienia, by nadążyć za rosnącym popytem na usługi produkcji kontraktowej. Szczególnie w obecnych warunkach, gdy rośnie nieufność firm sprzedających suplementy oraz samych konsumentów wobec produkcji chińskiej – powiedział Jacek Franasik.

Wszystkie inwestycje powinny zakończyć się w III kwartale br. i zostaną sfinansowane ze środków własnych Grupy Master Pharm.

Obserwujemy, że ze względów logistycznych i jakościowych, najbardziej wymagający klienci poszukują producentów kontraktowych w Europie. W naszej ocenie, w obecnej sytuacji trend ten będzie się jeszcze nasilał. Otrzymujemy zapytania od kolejnych europejskich firm sondujących możliwość relokacji produkcji. Dzięki realizowanym inwestycjom jesteśmy gotowi sprostać temu zapotrzebowaniu – dodaje Prezes Franasik.

Wyniki Grupy Master Pharm za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Producent suplementów diety wykazał 50,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,2 mln zł zysku netto za okres od stycznia do końca września 2019 r.

Spadek skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był przede wszystkim rezultatem niższej sprzedaży Grupy w I półroczu. Wiązała się ona z dużej mierze z przesunięciem części zamówień przez dużych odbiorców Master Pharm S.A., które jednak zgodnie z zapowiedziami Zarządu, realizowane są począwszy od III kw.

Wpływ na niższą sprzedaż Grupy w pierwszych trzech kwartałach miały też niższe przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Związane były z planowanymi zmianami Spółki w zakresie zarządzania sprzedażą oraz redukcją stanów magazynowych w hurcie.

Wpływ na pozycje wynikowe Grupy miał wzrost kosztów działalności (wzrost kosztów na poziomie skonsolidowanym o 1,9%, a na jednostkowym o 3%), a także strata Avet Pharmy, wynosząca narastająco na koniec trzeciego kwartału 2019 r. 2,5 mln zł.

Na niższych przychodach po III kw. zaważyło przede wszystkim słabsze I półrocze. Wiązało się ono z przesunięciami części dużych kontraktów, które jednak już realizujemy. Jeśli chodzi o sprzedaż w Avet Pharmie, pracujemy obecnie nad zmianami w strategii sprzedaży i przemodelowaniem oferty, co wiąże się tymczasowym spadkiem przychodów i wyników w tym podmiocie.
Generalnie, obecny spadek dynamiki wzrostu Grupy jest sytuacją przejściową. Obserwując ostanie zlecenia klientów oraz wstępne prognozy zamówień na przyszły rok, spodziewamy się, że całe drugie półrocze będzie lepsze od pierwszego, a tymczasowe przyhamowanie nie zakłóci długoterminowego rozwoju Grupy
– wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za trzy kwartały 2019 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2019 r.

Łódzki producent suplementów diety wykazał 30,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,6 mln zł zysku netto.

Na spadek przychodów Grupy w analizowanym okresie w dużym stopniu wpłynęła niższa jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się kontraktową produkcją suplementów diety. Związana była z przesunięciem realizacji zamówienia przez największego klienta, a także koniecznością przeprojektowania jednego z produktów dla innego dużego odbiorcy.

Spadek dynamiki przychodów uznajemy za sytuacją przejściową. Niezrealizowane w I półroczu zamówienia dla największego klienta zostały po prostu przesunięte na kolejne kwartały. Ponadto pomyślnie zakończyliśmy prace na produktem dla kolejnego dużego odbiorcy i to zamówienie jest już realizowane zgodnie z harmonogramem – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

W omawianym okresie o 21% rdr spadła również sprzedaż w podmiocie zależnym Avet Pharma, ofertującym suplementy diety pod marką własną. Zgodnie z przyjętą strategią, w 2019 r. spółka przeprowadza redukcję stanów magazynowych i wprowadza zmiany w portfolio, skupiając się na marżowości oferowanych produktów.

Niższe przychody Avet Pharma to efekt świadomych działań, związanych ze zmianą strategii sprzedaży i stopniowym wycofaniu produktów o malejących marżach. Firma stale pracuje nad nowymi suplementami, w obecnym roku w dużym stopniu koncentruje się na wyrobach skierowanych do sklepów zielarsko-medycznych – komentuje prezes Jacek Franasik.

W I półroczu 2019 r. Avet Pharma wprowadziła na rynek cztery nowe produkty: Burak Czerwony PLUS, Berberys SLIM, Ashwaganda i Koenzym Q10 90mg. Obecnie portfolio marki własnej liczy w sumie 63 produkty.

Ostatecznie wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 1,6 mln zł, czyli na 57% niższym rdr, co było rezultatem przede wszystkim niższej sprzedaży w spółkach Grupy i negatywnego wpływu kosztów stałych.

Obserwując obecną aktywność klientów, oczekujemy że II półrocze będzie lepsze od poprzedniego, oczywiście jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego i nie wystąpią istotne przesunięcia. Grupa Master Pharm w ostatnich latach pozostawała w trendzie wzrostowym i uważam, że utrzymanie tej tendencji w bieżącym roku jest realnym scenariuszem – dodaje prezes Master Pharm, Jacek Franasik.

15 mln zł przychodów i 1,1 mln zł zysku netto Grupy Master Pharm w I kw.

http://ri.masterpharm.pl/userfiles/MPH_IQ19_dane(2).jpg

 

Przychody Grupy w I kw. br., wynoszące blisko 15 mln zł, kształtowały się na poziomie niższym o 16% rdr. Przełożyły się na 1,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 63%, związany przede wszystkim z wpływem kosztów stałych, przy niższym poziomie przychodów w spółkach Master Pharm i Avet Pharma.

Duży wpływ na niższą sprzedaż Master Pharm miała mniejsza aktywność klientów i przesunięcie na kolejne kwartały części zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety.

Spadek przychodów Master Pharm wynikał z przełożenia przez naszego największego odbiorcę realizacji zamówień zaplanowanych na I kw., a także z konieczności przeprojektowania produktów dla innego dużego klienta, co również wiązało się z pewnym przesunięciem. Zamówienia te zostaną jednak zrealizowane w kolejnych kwartałach bieżącego roku i szybko wrócimy do zaplanowanych harmonogramów – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną, odnotowała w I kw. sprzedaż na poziomie 2,6 mln zł wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, na niższe o 41% przychody spółki wpłynęła zmiana strategii sprzedaży.

– W związku ze świadomą zmianą strategii sprzedaży w Avet Pharmie, zdecydowaliśmy o redukcji i odsprzedaży stanów magazynowych, co wpłynęło na poziom przychodów – skomentował Prezes Jacek Franasik.

W I kw. 2019 r. Avet Pharma wprowadziła na rynek 2 nowe produkty – Burak Czerwony PLUS oraz Berberys SLIM. Obecnie portfolio marki Avet Pharma liczy w sumie 63 produkty.

W perspektywie najbliższych kwartałów Zarząd oczekuje wzrostu dynamiki sprzedaży Grupy, a także dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze marki własnej.

Sytuację z I kw. skutkującą niższymi rdr przychodami Master Pharm uznajemy za chwilową i oczekujemy realizacji przesuniętych zamówień w najbliższych kwartałach. Obecnie duży nacisk kładziemy na prace rozwojowe, m. in. nad nowymi składnikami suplementów diety, a także na rozwój oferty marki własnej, m.in. o produkty o wyższej marży, kierowane głównie do sklepów zielarsko-medycznych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Master Pharm zwiększa sprzedaż o 17 proc., zysk netto o 34 proc.

Łódzki producent suplementów diety ma za sobą najlepszy finansowo rok w historii działalności.

http://ri.masterpharm.pl/userfiles/MPH_dane_2018.jpg

Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej

Na wzrost przychodów Grupy o 17% wpłynęła poprawa sprzedaży Master Pharm S.A., wynikająca ze zwiększenia portfela zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety, w tym wyższej sprzedaży zrealizowanej dla największego klienta. W 2018 r. wolumen zamówień Spółki okazał się rekordowy i najwyższy w historii funkcjonowania firmy.

W 2018 r. największą aktywność wykazali nasi kluczowi klienci, do których zaliczają się przede wszystkim duże firmy farmaceutyczne. Dzięki inwestycjom w moce produkcyjne, zrealizowanym w 2017 r., jesteśmy w stanie bez większych problemów obsłużyć rosnące wolumeny zamówień – komentuje Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

W 2018 r. marża netto zrealizowana przez Grupę Master Pharm wyniosła 14,4% (+1,8 p.p. rdr), marża operacyjna 18,2% (+2,3 p.p.), a marża EBITDA 21,1% (+2 p.p.). Obok wyższych przychodów, wpływ na tę poprawę miał zapowiadany wcześniej przez Spółkę mniejszy wzrost kosztów stałych działalności.

Rozbudowa marki własnej

Wyższą sprzedaż Grupa odnotowała także w obszarze suplementów diety oferowanych pod marką własną. W 2018 r. sprzedaż produktów Avet Pharma wzrosła o 21%, co było rezultatem m. in. wprowadzenia produktów Witamina D3 2000 i Witamina D3 4000 oraz dobrej sprzedaży marek Magnez, Młody Jęczmień Forte Slim, Mega Krzem, Lecytyna i Mega Omega. Analizując sprzedaż spółki zależnej Avet Pharma w okresie sprawozdawczym, należy jednak wziąć pod uwagę dokonane korekty księgowe.

W związku z korektami wynikającymi z wprowadzenia nowych standardów rachunkowości, pomimo faktycznie wyższej sprzedaży produktów marki własnej w 2018 r., księgowe przychody Avet Pharmy były niższe o 3,5% rdr. Jest to jednak zabieg wyłącznie rachunkowy i nie odzwierciedla dynamiki rozwoju tej spółki, która z powodzeniem rozbudowuje portfolio i zwiększa dotarcie do klientów – wyjaśnia Jacek Franasik.

W planach dalszy wzrost sprzedaży i możliwa akwizycja

W perspektywie najbliższych kwartałów Zarząd spodziewa się utrzymania obecnej dynamiki rozwoju.

Oczekujemy dalszego wzrostu przychodów i zysków, przy jednoczesnej dalszej stabilizacji kosztów stałych. Analizując prognozy zamówień klientów, oceniamy że utrzymanie obecnego tempa rozwoju jest realnym scenariuszem. Ponadto, zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi, stale obserwujemy branżę pod kątem potencjalnej akwizycji, w celu zwiększenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Rynek suplementów ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i chcemy je maksymalnie wykorzystać – stwierdził Prezes Jacek Franasik w Liście do Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki nie wyklucza również inwestycji w zaplecze produkcyjne, choć uzależnia to od planów i przyszłych decyzji zakupowych klientów.

Master Pharm zamknął rok rekordową sprzedażą i zyskiem

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za 2018 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 15% rdr i poprawę zysku netto o 24% rdr.

 

Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim rezultatem zamówień składanych przez nowych dużych klientów, a także wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki było również wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności Grupy w 2018 r. wyniosły 60,64 mln zł, rosnąc o 13% rdr (w 2017 r. wykazały wzrost o 36%). Amortyzacja na poziomie skonsolidowanym wyniosła 2,15 mln zł, czyli o 5,4% więcej rdr (wobec wzrostu 56% przed rokiem).

– Za nami kolejny rok zamknięty rekordowymi przychodami i wynikiem. Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost kosztów w ubiegłym roku był znacznie mniejszy niż w poprzednim, pozwoliło nam to poprawić rentowność, a co za tym idzie wynik finansowy. Odnotowane wzrosty bardzo nas cieszą, choć się ich spodziewaliśmy – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Na jednostkowy wynik brutto i netto Emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca jednak wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa jest w bardzo dobrej kondycji i prężnie się rozwija, obsługując nowych klientów i zwiększając ofertę usług oraz suplementów marki własnej. Będziemy ciężko pracować, by bieżący rok był dla nas równie korzystny – dodał Jacek Franasik.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym za 2018 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

 

 

Grupa Master Pharm kontynuuje wzrost po III kw. 2018 r.

Firma przedstawiła dziś dane za I-III kw. 2018 r., wykazując 52 mln zł skonsolidowanych przychodów (+27% rdr) i 7,2 mln zysku netto (+88% rdr).

Rekordowe zamówienia produkcji kontraktowej

Dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników Grupa Master Pharm zawdzięcza przede wszystkim zwiększeniu wartości portfela zamówień usług produkcji kontraktowej suplementów diety, szczególnie dzięki aktywności dużych klientów. Obsługa większej liczby kontraktów jest możliwa m. in. dzięki zrealizowanym w 2017 r. inwestycjom w moce i zdolności produkcyjne Master Pharm S.A. oraz spółki zależnej Grokam.

W analizowanym okresie odnotowaliśmy rekordowy, jak na pierwsze trzy kwartały, wolumen zamówień. Bieżący rok cechuje się nieco niższą aktywnością mniejszych klientów, zrekompensowaną większymi zamówieniami od tych największych. Wstępnie zakładam, że cały rok powinniśmy zamknąć na poziomie wyższym od 2017 r., utrzymując wysoką dynamikę wzrostu. Tym bardziej, że najwyższą sprzedaż realizujemy zazwyczaj w końcówce roku – komentuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Rozwój oferty marki własnej

W obszarze sprzedaży suplementów pod marką własną, Grupa odnotowała wzrost o 20% rdr, wynikający z dobrej realizacji dla takich marek jak Mega Omega, Magnez, Lecytyna czy Inerbiotyk. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na korekty wynikające z wprowadzenia nowych standardów rachunkowości, przychody działającej w tym segmencie spółki zależnej Avet Pharma były niższe o ok. 10% rdr.

Avet Pharma z powodzeniem realizuje przyjętą strategię, a jej sprzedaż, ze względu na specyfikę branży, powinniśmy analizować w dłuższych okresach. Firma bardzo dynamicznie reaguje na potrzeby rynku oraz stale rozwija i odświeża portfolio, które obejmuje dziś 63 produkty. Obecnie pracuje nad 5 kolejnymi suplementami, które powinniśmy wprowadzić na rynek w najbliższych kwartałach – wyjaśnia Jacek Franasik.

Zarząd zakłada dalsze wzrosty, nie wyklucza przejęć

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa Master Pharm będzie zmierzać do dalszego zwiększania bazy klientów usług produkcji kontraktowej oraz wolumenów zamówień, a także rozwoju marki własnej. Ponadto Zarząd pozostaje otwarty na potencjalne akwizycje przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.