Rekordowe półrocze Master Pharm. Grupa zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki

Łódzki producent suplementów diety potwierdził wcześniejsze szacunki, wykazując o 25% wyższą sprzedaż i 110% wzrost zysku netto wobec analogicznego okresu przed rokiem.

 

Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej

Wzrost przychodów Master Pharm S.A. był rezultatem zwiększenia portfela zamówień i obsługi rekordowej liczby klientów produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Wolumen zrealizowanych w I półroczu zamówień okazał się rekordowy w historii Spółki.

I półrocze było dla Master Pharm bardzo dobrym okresem, choć należy zaznaczyć, że na część tak dynamicznego wzrostu sprzedaży wpłynęła realizacja zamówień jeszcze z końca ubiegłego roku. Niemniej, zgodnie z założeniami rośniemy i skutecznie realizujemy przyjętą strategię. Doświadczenie pokazuje, że największą sprzedaż realizujemy w III i w szczególności IV kw., dlatego oczekujemy równie dobrego zamknięcia roku – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Rozwój sprzedaży i oferty własnych produktów

Dobry okres odnotowała wchodząca w skład Grupy Master Pharm spółka Avet Pharma, zajmująca się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Jej przychody w I półroczu wzrosły o 23% rdr, m. in. dzięki dobrej sprzedaży produktów jak Morwa Biała PLUS, Młody Jęczmień Forte Slim, Inerbiotyk czy Magnez B6.
W analizowanym okresie Spółka wprowadziła na rynek 7 nowych suplementów i jej portfolio obejmuje dziś 64 produkty sprzedawane pod marką Avet Pharma.

W I półroczu Avet Pharma zwiększyła sprzedaż o 23%. Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi Spółkę od stycznia nowymi standardami rachunkowości, nastąpiły korekty za ten okres i księgowo podmiot ten osiągnął niższą rdr sprzedaż. Jest to jednak zabieg wyłącznie księgowy. Avet Pharma rozwija się zgodnie z naszymi założeniami, rozbudowuje sieć sprzedaży i bazę odbiorców, kontynuujemy również współpracę z odbiorcami na rynkach zagranicznych, m. in. w Arabii, Nigerii czy na Węgrzech – komentuje Jacek Franasik.

Grupa stale pracuje nad rozwojem oferty suplementów, kontynuując jednocześnie szereg projektów badawczych. W I półroczu br. Master Pharm otrzymał na ich realizację blisko 1,2 mln zł z funduszy UE. Prowadzone obecnie badania dotyczą m. in. opracowania technologii chelatowania żelaza i magnezu, a także prac nad innowacyjnym produktem dla kobiet INNOWAG.

W planach dalsze wzrosty

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa Master Pharm będzie kontynuować podjęte kierunki rozwoju, skupione na dalszym wzroście bazy klientów produkcji kontraktowej oraz wolumenów zamówień, jak i rozwoju marki własnej. Zarząd pozostaje również otwarty na potencjalne akwizycje przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

18 lipca Master Pharm S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,26 zł za akcję.