Wprowadzone przez Rw0701prof14

Grupa FITEN – przełomowy kwartał

Drugi kwartał 2015 r. katowicka FITEN SA zaliczyć może do wyjątkowo udanych. Przychody Spółki wzrosły w tym okresie o 46% rdr, przekładając się na blisko 0,5 mln PLN zysku netto. Jak zaznacza Zarząd, poprawę sytuacji gospodarczej można zaobserwować w każdym z segmentów działalności Grupy Kapitałowej.  82,8 mln PLN wyniosły w drugim kwartale skonsolidowane przychody Grupy […]

Lubawa S.A. beneficjentem kolejnych dotacji

Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny przyznało Lubawa S.A. dofinansowanie na realizację zadań związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki. Ponadto, Spółka została zarekomendowana do udzielenia finansowania w prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie GEKON, w ramach którego otrzyma dotację z tytułu wdrażania projektów w obszarze ekoinnowacji. Kwoty dofinansowań wynikające ze wspomnianych porozumień wynoszą około: 3,3 […]

FITEN SA udanie debiutuje na rynku gazu

Wzbogacenie oferty o wysokometanowy gaz ziemny okazało się dobrym krokiem zarządu FITEN SA. W pierwszych dwóch miesiącach kontraktacji Spółka zawarła umowy na dostawę 110 GWh gazu, co powinno przełożyć się na 13,3 mln PLN przychodów. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd FITEN S.A. poinformował o planach wzbogacenia oferty o wysokometanowy gaz ziemny. W grudniu taryfa spółki […]

Grupa Abak: Aspirujemy do roli lidera

Zajmująca się świadczeniem usług księgowych oraz kadrowo-płacowych Grupa Abak zaprezentowała wyniki finansowe za 2014 r. W okresie tym osiągnęła blisko 60% wzrostu sprzedaży oraz 38% wzrostu wskaźnika EBITDA, konsekwentnie kontynuując przyjętą strategię rozwoju. Jak informował Zarząd w styczniu 2014 r., planowany wzrost sprzedaży usług księgowych związany z przejęciem przez Grupę Abak dwóch podmiotów, wynieść miał […]

Grupa Abak: 1,92 mln PLN przychodów w I kw. 2015 r.

Notowana na NewConnect Grupa Abak zaprezentowała wyniki za I kw. 2015 r. W omawianym okresie wypracowała 1,92 mln PLN skonsolidowanych przychodów oraz 262,2 tys. PLN EBITDA. Skonsolidowane przychody Abak S.A. w I kwartale ukształtowały się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosły 1,96 mln PLN. Zwiększyła się natomiast efektywność działalności. Osiągnięta przychody […]

Udany rok Grupy Lubawa

10,8 mln zł zysku netto, nowe spółki za granicą i perspektywy dalszej ekspansji – Grupa Kapitałowa Lubawa podsumowuje 2014 r. Pod względem działalności operacyjnej oraz wyników finansowych, ubiegły rok okazał się bardzo udany dla giełdowej Lubawy. Skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 11 mln zł, czyli czterokrotność wyniku za 2013 r. Łączne przychody spółek wchodzących w […]

327,5 mln przychodów Grupy FITEN w 2014 r.

Pomimo niesprzyjających warunków na europejskich rynkach energii, miniony rok okazał się pod pewnymi względami korzystny dla katowickiej FITEN SA, która w stosunku do roku poprzedniego, osiągnęła 600% wzrost podpisanych umów na sprzedaż energii dla biznesu. Niska zmienność cen na hurtowym rynku energii elektrycznej była głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość przychodów Grupy w 2014 r. […]

Miranda podpisała umowę z fińskim partnerem

1,06 mln euro wynosi wartość kontraktu dotyczącego dostawy innowacyjnych systemów kamuflażu mobilnego dla fińskiej Conlog Oy. Na podpisanie umowy z tym samym odbiorcą czeka również Lubawa S.A. Conlog jest generalnym wykonawcą kontraktu realizowanego dla Ministerstwa Obrony Finlandii w zakresie modernizacji pojazdów opancerzonych BMP2. Beneficjentami zamówienia będą dwie spółki wchodzące w skład Grupy Lubawa – Miranda […]

Zagraniczne kontrakty Lubawy S.A.

Lubawa pozyskała zagraniczne kontrakty opiewające na łączną kwotę 1,3 mln PLN. Dla holenderskiego odbiorcy wyprodukuje nowe typy namiotów, natomiast do krajów arabskich dostarczy systemy dekontaminacji. Odbiorcą wyprodukowanych w polskim zakładzie namiotów turystycznych będzie holenderska firma Country Camp zajmująca się wynajmem sprzętu campingowego. Obecnie w zakładach produkcyjnych Lubawy trwają końcowe fazy wdrożeń produktów, które ostatecznie zostaną […]