Wprowadzone przez Rw0701prof14

Zagraniczne kontrakty Lubawy S.A.

Lubawa pozyskała zagraniczne kontrakty opiewające na łączną kwotę 1,3 mln PLN. Dla holenderskiego odbiorcy wyprodukuje nowe typy namiotów, natomiast do krajów arabskich dostarczy systemy dekontaminacji. Odbiorcą wyprodukowanych w polskim zakładzie namiotów turystycznych będzie holenderska firma Country Camp zajmująca się wynajmem sprzętu campingowego. Obecnie w zakładach produkcyjnych Lubawy trwają końcowe fazy wdrożeń produktów, które ostatecznie zostaną […]

Grupa Lubawa: 10,7 mln zł zysku po czterech kwartałach

Pomimo trudności związanych z listopadowym pożarem w spółce Miranda, Grupa Kapitałowa Lubawa odnotowała kolejny dobry kwartał. Przychody w minionym okresie wzrosły o 18%, natomiast w skali całego roku wzrost wyniósł 15%. 242 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w czterech kwartałach 2014 r. przełożyło się na 10,7 mln PLN zysku netto, czyli ponad czterokrotność […]

Grupa Abak: 58 proc. rdr większe przychody w IV kwartale 2014

Zajmująca się outsourcingiem księgowym Grupa Abak S.A. kontynuuje długookresową tendencję wzrostową. W minionym kwartale zrealizowała przychody na poziomie 1,9 mln PLN, co oznacza 58% wzrostu rdr. Narastająco po czterech kwartałach 2014 r. Grupa wygenerował sprzedaż sięgającą 7,9 mln PLN, co stanowi 61%-ową poprawę względem roku ubiegłego, kiedy wyniosła ona 4,9 mln PLN. Wynik EBITDA, który […]

Lubawa Armenia z kontraktem za 190 tys. USD

Lubawa Armenia podpisała kontrakt na dostawę szerokozakresowych siatek maskujących 3D, wartych 190 tys. USD brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane na rzecz Ministerstwa Obrony Republiki Armenii, które zgodnie z przyjętą strategią Spółki ma być głównym odbiorcą jej wyrobów. MORA wystawiło świadectwo ostatecznego użytkownika, na podstawie którego Lubawa S.A. będzie ubiegać się o świadectwo eksportowe w departamencie Bezpieczeństwa […]

Rozpoczęto wypłatę odszkodowań dla Miranda sp. z o.o.

Ubezpieczyciel Spółki Miranda, której jedna z hal produkcyjnych spłonęła w listopadzie zeszłego roku, rozpoczął wypłatę odszkodowań. W pierwszej kolejności dokonano zaliczkowej wypłaty na poczet odszkodowania z tytułu zniszczonego fragmentu budynku. Zaliczkowa wypłata wyniosła 5 415 303,17 zł i zostanie uzupełniona do wartości odtworzeniowej ustalonej na kwotę 7 721 417,31 zł po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej stosowne […]

FITEN – Rekordowy poziom kontraktacji na 2015 r.

Zakontraktowana przez katowicką Spółkę sprzedaż energii elektrycznej do klienta końcowego na 2015 r. przekroczyła 384 GWh. Jest to najwyższy poziom w dotychczasowej działalności FITEN SA. W minionym roku FITEN dostarczył swoim klientom energię na poziomie 67 GWh, natomiast poziom kontraktacji w styczniu 2014 r. wyniósł 65 GWh. Pod względem wielkości zakontraktowanej sprzedaży, Spółka w bieżącym […]