Master Pharm podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia

Zarząd Master Pharm S.A., producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, poinformował o zawarciu listu intencyjnego z podmiotem z branży farmaceutycznej.

Przedmiotem wstępnego porozumienia jest określenie warunków zakupu przez Master Pharm lub spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence, brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdiagnozowania nieujawnionych faktów dotyczących przedsiębiorstwa, a w konsekwencji określenie przez strony ostatecznych warunków transakcji. Strony zaplanowały zakończenie badania due diligence do 28 lutego 2017 r.

Master Pharm S.A. notowana jest na GPW od 28 kwietnia 2016 r. W wyniku oferty publicznej pozyskała z rynku 18 mln PLN, które przeznacza na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży farmaceutycznej. Cena emisyjna akcji Master Pharm S.A. wyniosła 6 PLN. Dziś papiery Spółki wyceniane są na 6,88PLN (+14,7%).

Źródło: Master Pharm S.A.