251,2 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku Grodna po III kw. 2016/17

Grodno zaprezentowało wyniki po III kw. roku obrotowego 2016/17. Pomimo spadków w branży, przychody Spółki za okres kwiecień-grudzień wzrosły o 2,4% rdr.

– Ostatnie miesiące były bardzo udane dla naszej działalności. W trzecim kwartale zakończyliśmy budowę kluczowej inwestycji w zaplecze magazynowo logistyczne. Podpisaliśmy także umowę zakupu przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku w województwie mazowieckim. Pomimo nieco słabszych wyników finansowych, w okresie tym istotnie umocniliśmy naszą pozycję rynkową – ocenia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Przychody i zyski pod wpływem spowolnienia branży

Przychody Spółki w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 wyniosły 251,2 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 2,4% rdr, będący wynikiem poszerzania sieci sprzedaży oraz zwiększania asortymentu dostępnego dla klientów. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 9,7 mln zł, czyli o 4,6% mniej, niż przed rokiem. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2 mln zł (-5,5% rdr), natomiast zysk netto 7,2 mln zł (-3,6% rdr).

W samym III kw. przychody Grodna wyniosły 93,0 mln zł, co oznacza spadek o 4,8% względem rekordowego dla Spółki III kw. 2015/16. Zysk operacyjny osiągnął 7,3 mln PLN (-3,0% rdr), EBITDA 8,1 mln PLN (-3,9% rdr) oraz zysk netto 5,7 mln zł (-1,0% rdr).

Jak wyjaśnia Zarząd, odnotowany w III kw. spadek przychodów oraz efektywności sprzedaży jest pochodną słabej koniunktury w sektorze produkcji budowlano-montażowej (która wg danych GUS w 2016 r. zmalała o 14,1 % względem 2015 r.) oraz kosztów związanych z rozwojem sieci sprzedaży – przede wszystkim kosztów wynagrodzeń.

Historyczne przejęcie. Rozwój sieci sprzedaży do 68 oddziałów w lutym br.

6 października 2016 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku elektrotechnicznego w woj. mazowieckim. Ostatecznie porozumienie zostało zawarte 3 lutego 2017 r., w wyniku czego sieć Grodna zwiększyła zasięg o kolejnych 9 punktów sprzedaży.

– Bargo to bardzo dobrze prosperujący podmiot, którego akwizycja oznacza dla Grodna istotne umocnienie pozycji na Mazowszu. Integracja umożliwi rozwój części naszych dotychczasowych kompetencji, jak również nabycie nowych, np. w zakresie energetyki. Wykorzystując trudniejszą sytuację w branży, rozglądamy się za kolejnymi okazjami do przejęć mniejszych podmiotów w atrakcyjnych cenach – komentuje Andrzej Jurczak.

W 2015 r. przychody Bargo wyniosły 48 mln zł, EBITDA 1,0 mln zł, natomiast zysk netto 0,77 mln zł. Zarząd Grodna oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym obu przedsiębiorstw, roczny wynik EBITDA Bargo powinien wynieść nie mniej niż 2 mln zł.

Stałe zwiększanie skali działalności poprzez integrację rynku oraz otwieranie kolejnych oddziałów, stanowi kluczowy element strategii Grodno S.A. Na luty br. Spółka zaplanowała otwarcie dwóch nowych punktów sprzedaży w modelu franczyzowym (obecnie posiada 4 takie placówki), zlokalizowanych w Chojnicach (woj. pomorskie) oraz Białobrzegach (woj. mazowieckie). Tym samym sieć Grodna zwiększy się do 68 placówek na terenie całego kraju.

Zakończenie kluczowej inwestycji

Na III kw. roku obrotowego 2016/17 przypadło zakończanie prac nad rozbudową Centrum Dystrybucji Grodna w Małopolu, będącego zapleczem magazynowym dla oddziałów Spółki zlokalizowanych w całym kraju. Inwestycja o wartości 5,1 mln PLN oznacza dwukrotne zwiększenie powierzchni obiektu, umożliwia także wzrost efektywności dystrybucji poprzez optymalizację i udoskonalenie wszystkich procesów magazynowo-logistycznych. Otwarcie hali miało miejsce 9 grudnia 2016 r.

Nowy obiekt pozwala na znaczne udoskonalenie procesu dystrybucji i w efekcie skrócenie czasu realizacji zamówień nawet do 24 godzin. Zastosowaliśmy w nim technologie i rozwiązania spełniające najwyższe normy i wymogi jakościowe. To dla nas bardzo ważna inwestycja, przygotowująca Grodno na dalszy dynamiczny wzrost w nadchodzących okresach – skomentował Andrzej Jurczak.

Zarząd podtrzymuje prognozę. W planach pierwsza trójka w branży

Przedstawiając sprawozdanie za III kw. 2016/17, Zarząd Spółki podtrzymał prognozę finansową na rok obrotowy 2016/17, zakładającą 344 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9,1 mln zł zysku netto. W planach Zarządu Grodna pozostaje wejście do grona trzech największych krajowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w perspektywie 2-3 lat.

Planujemy dalszy, konsekwentny rozwój skali działalności w oparciu o integrację i konsolidację rynku, a także otwieranie kolejnych nowych placówek, w tym w modelu franczyzowym. Chcemy także stale zwiększać swoje kompetencje i poszerzać wachlarz oferowanych rozwiązań i artykułów, zarówno krajowych i międzynarodowych producentów, jak i pod marką własną Luno – stwierdził Prezes Jurczak.

Źródło: Grodno S.A.