Master Pharm wypłaci dywidendę za 2017 r.

0,26 zł za akcję otrzymają akcjonariusze Master Pharm, łódzkiego producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie.

Decyzja o podziale zysku za ubiegły rok zapadła uchwałą ZWZ, które odbyło się 25 czerwca. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 5.590.000 zł, czyli 91% wyniku za 2017 r. Pozostała część zysku, 573.820,25 zł, zasili kapitał rezerwowy Spółki.

Dywidendą objętych jest 21.500.000 szt. akcji Master Pharm S.A. Na jeden walor z tytułu wypłaty dywidendy przypada kwota 0,26 zł. Stopa dywidendy wynosi 6,77% (wg. kursu zamknięcia z dnia 22 czerwca).

Od kilku lat odnotowujemy stabilne zyski, którymi chętnie dzielimy się z akcjonariuszami i na ten moment nie zakładamy, by miało to ulec zmianie. Decyzję o rekomendacji i wypłacie dywidendy zawsze rozważamy w kontekście kondycji całej Grupy Master Pharm, która obecnie jest bardzo dobra. Wykazujemy rosnącą sprzedaż i zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Rynek jest bardzo perspektywiczny i uważam, że wiemy, jak to wykorzystać – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dzień dywidendy wyznaczono na 3 lipca, natomiast dzień wypłaty na 18 lipca 2018 r.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania Spółki oraz skwitowało Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki za wykonywanie obowiązków w 2017 roku, a także wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie.