Grodno rozbudowuje powierzchnię magazynową

Grodno S.A., jeden z czołowych dystrybutorów i dostawców rozwiązań elektrotechnicznych i oświetleniowych, zakończył rozbudowę magazynu centralnego w Małopolu, dwukrotnie zwiększając powierzchnię obiektu. Uroczyste otwarcie magazynu miało miejsce 9 grudnia.

Inwestycja opiewająca na 5,1 mln PLN związana była z konsekwentnym rozwojem firmy, z każdym kwartałem odnotowującej stały i dynamiczny wzrost obrotów. Zakończona rozbudowa oznacza zwiększenie powierzchni magazynowej o 2800m2 do wielkości 5549 m2, a także umożliwia wzrost efektywności dystrybucji poprzez optymalizację i udoskonalenie wszystkich procesów magazynowo-logistycznych.

Nowy obiekt pozwala na znaczne udoskonalenie procesu dystrybucji i w efekcie skrócenie czasu realizacji zamówień nawet to 24 godzin. Zastosowaliśmy w nim technologie i rozwiązania spełniające najwyższe normy i wymogi jakościowe. To dla nas bardzo ważna inwestycja, przygotowująca Grodno na dalszy dynamiczny wzrost w nadchodzących okresach. W ciągu 2-3 lat pragniemy wejść na podium krajowych dystrybutorów elektrotechniki – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Wybudowana hala jest integralną częścią dotychczasowego magazynu centralnego Grodno S.A. w Małopolu, stanowiącego zaplecze magazynowe dla 57 oddziałów Spółki zlokalizowanych w całej Polsce. W październiku br. Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów Bargo sp. z o.o. – jest to największa w historii spółki akwizycja, w wyniku której sieć Grodno może zwiększyć się o kolejnych 9 punktów sprzedaży w województwie mazowieckim.

Źródło: Grodno S.A.

Trigon zwiększa zaangażowanie w Grodno S.A.

Trigon TFI poinformowało o przekroczeniu progu 10% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzenia Grodno S.A.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniach 23 i 24 listopada br. transakcji nabycia na rynku regulowanym 272 801 akcji Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Trigon TFI, udział podmiotu w kapitale zakładowym Grodno S.A. wzrósł tym samym z 16,49% (2 536 873 akcji) do 18,27% (2 809 674 akcji), natomiast udział w ogólnej liczbie głosów z 9,99% (2 536 873 głosów) do 11,07% (2 809 674 głosów).

Stoją przed nami dobre perspektywy i z zadowoleniem obserwuję, że dostrzega to również tak znaczący i aktywny podmiot, jak Trigon TFI, zwiększając skalę inwestycji w nasze przedsiębiorstwo. Od lat generujemy stabilny wzrost przychodów i pozycji wynikowych, ponadto po dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego udało nam się odnotować bardzo satysfakcjonujące wyniki, pomimo słabszego okresu dla branży budowlanej i elektrotechnicznej. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące okresy przyniosą dalszy wzrost skali naszej działalności – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Zgodnie z opublikowanym 23 listopada raportem okresowym, półroczne przychody ze sprzedaży Grodno S.A. wyniosły 158,2 mln PLN rosnąc 7% rdr. Przełożyły się na 2,4 mln PLN zysku z działalności operacyjnej (-9,2% rdr) oraz 1,5 mln PLN zysku netto (-12,6% rdr).

Źródło: Grodno S.A.