Grodno S.A. kontynuuje konsolidację rynku

Po sfinalizowaniu największego w dotychczasowej historii notowanego na GPW dystrybutora artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych Grodno S.A. przejęcia hurtowni elektrycznej Bargo, Spółka kontynuuje konsolidację rynku.

2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie z firmą Jorga o przejęciu działalności handlowej tej firmy. Przejmowana hurtownia Jorga działa w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej od 1991 roku. Jej oferta skierowana jest do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz firm świadczących usługi instalacyjne.

Zarząd Grodna podkreśla, że trudna sytuacja na rynku w ostatnich kilku kwartałach sprzyja konsolidacji branży.

– Mniejsze podmioty, nawet takie jak Jorga – z długoletnią historią działalności na rynku – są zainteresowane transakcjami. Działalność w większej skali jest bardziej opłacalna, a niewielkie firmy z branży funkcjonują obecnie praktycznie na granicy zyskowności. To powoduje, że coraz częściej zgłaszają się do nas ich właściciele z ofertą odsprzedaży biznesu w atrakcyjnej z naszego punktu widzenia cenie – mówi Andrzej Jurczak Prezes Grodno S.A.

Działalność firmy Jorga zostanie przeniesiona do jednego z dotychczasowych oddziałów Grodna S.A. Dzięki temu Grodno wzmocni swoją pozycję w segmencie redystrybucji w woj. mazowieckim. Obrót w tym segmencie wzrośnie o ok. 2,5mln PLN.

– Nie jest to w porównaniu do nas duże przedsiębiorstwo, ale to przejęcie pokazuje naszą determinację w komunikowanej wcześniej strategii konsolidacji branży. Nasza sytuacja finansowa i rentowność są lepsze niż średnia w sektorze. Jesteśmy przekonani, że ta i kolejne transakcje pozwolą nam na osiągnięcie naszego celu, czyli wejścia na podium największych podmiotów w branży – dodaje Andrzej Jurczak.

251,2 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku Grodna po III kw. 2016/17

Grodno zaprezentowało wyniki po III kw. roku obrotowego 2016/17. Pomimo spadków w branży, przychody Spółki za okres kwiecień-grudzień wzrosły o 2,4% rdr.

– Ostatnie miesiące były bardzo udane dla naszej działalności. W trzecim kwartale zakończyliśmy budowę kluczowej inwestycji w zaplecze magazynowo logistyczne. Podpisaliśmy także umowę zakupu przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku w województwie mazowieckim. Pomimo nieco słabszych wyników finansowych, w okresie tym istotnie umocniliśmy naszą pozycję rynkową – ocenia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Przychody i zyski pod wpływem spowolnienia branży

Przychody Spółki w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 wyniosły 251,2 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 2,4% rdr, będący wynikiem poszerzania sieci sprzedaży oraz zwiększania asortymentu dostępnego dla klientów. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 9,7 mln zł, czyli o 4,6% mniej, niż przed rokiem. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2 mln zł (-5,5% rdr), natomiast zysk netto 7,2 mln zł (-3,6% rdr).

W samym III kw. przychody Grodna wyniosły 93,0 mln zł, co oznacza spadek o 4,8% względem rekordowego dla Spółki III kw. 2015/16. Zysk operacyjny osiągnął 7,3 mln PLN (-3,0% rdr), EBITDA 8,1 mln PLN (-3,9% rdr) oraz zysk netto 5,7 mln zł (-1,0% rdr).

Jak wyjaśnia Zarząd, odnotowany w III kw. spadek przychodów oraz efektywności sprzedaży jest pochodną słabej koniunktury w sektorze produkcji budowlano-montażowej (która wg danych GUS w 2016 r. zmalała o 14,1 % względem 2015 r.) oraz kosztów związanych z rozwojem sieci sprzedaży – przede wszystkim kosztów wynagrodzeń.

Historyczne przejęcie. Rozwój sieci sprzedaży do 68 oddziałów w lutym br.

6 października 2016 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku elektrotechnicznego w woj. mazowieckim. Ostatecznie porozumienie zostało zawarte 3 lutego 2017 r., w wyniku czego sieć Grodna zwiększyła zasięg o kolejnych 9 punktów sprzedaży.

– Bargo to bardzo dobrze prosperujący podmiot, którego akwizycja oznacza dla Grodna istotne umocnienie pozycji na Mazowszu. Integracja umożliwi rozwój części naszych dotychczasowych kompetencji, jak również nabycie nowych, np. w zakresie energetyki. Wykorzystując trudniejszą sytuację w branży, rozglądamy się za kolejnymi okazjami do przejęć mniejszych podmiotów w atrakcyjnych cenach – komentuje Andrzej Jurczak.

W 2015 r. przychody Bargo wyniosły 48 mln zł, EBITDA 1,0 mln zł, natomiast zysk netto 0,77 mln zł. Zarząd Grodna oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym obu przedsiębiorstw, roczny wynik EBITDA Bargo powinien wynieść nie mniej niż 2 mln zł.

Stałe zwiększanie skali działalności poprzez integrację rynku oraz otwieranie kolejnych oddziałów, stanowi kluczowy element strategii Grodno S.A. Na luty br. Spółka zaplanowała otwarcie dwóch nowych punktów sprzedaży w modelu franczyzowym (obecnie posiada 4 takie placówki), zlokalizowanych w Chojnicach (woj. pomorskie) oraz Białobrzegach (woj. mazowieckie). Tym samym sieć Grodna zwiększy się do 68 placówek na terenie całego kraju.

Zakończenie kluczowej inwestycji

Na III kw. roku obrotowego 2016/17 przypadło zakończanie prac nad rozbudową Centrum Dystrybucji Grodna w Małopolu, będącego zapleczem magazynowym dla oddziałów Spółki zlokalizowanych w całym kraju. Inwestycja o wartości 5,1 mln PLN oznacza dwukrotne zwiększenie powierzchni obiektu, umożliwia także wzrost efektywności dystrybucji poprzez optymalizację i udoskonalenie wszystkich procesów magazynowo-logistycznych. Otwarcie hali miało miejsce 9 grudnia 2016 r.

Nowy obiekt pozwala na znaczne udoskonalenie procesu dystrybucji i w efekcie skrócenie czasu realizacji zamówień nawet do 24 godzin. Zastosowaliśmy w nim technologie i rozwiązania spełniające najwyższe normy i wymogi jakościowe. To dla nas bardzo ważna inwestycja, przygotowująca Grodno na dalszy dynamiczny wzrost w nadchodzących okresach – skomentował Andrzej Jurczak.

Zarząd podtrzymuje prognozę. W planach pierwsza trójka w branży

Przedstawiając sprawozdanie za III kw. 2016/17, Zarząd Spółki podtrzymał prognozę finansową na rok obrotowy 2016/17, zakładającą 344 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9,1 mln zł zysku netto. W planach Zarządu Grodna pozostaje wejście do grona trzech największych krajowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w perspektywie 2-3 lat.

Planujemy dalszy, konsekwentny rozwój skali działalności w oparciu o integrację i konsolidację rynku, a także otwieranie kolejnych nowych placówek, w tym w modelu franczyzowym. Chcemy także stale zwiększać swoje kompetencje i poszerzać wachlarz oferowanych rozwiązań i artykułów, zarówno krajowych i międzynarodowych producentów, jak i pod marką własną Luno – stwierdził Prezes Jurczak.

Źródło: Grodno S.A.

Grodno rozbudowuje powierzchnię magazynową

Grodno S.A., jeden z czołowych dystrybutorów i dostawców rozwiązań elektrotechnicznych i oświetleniowych, zakończył rozbudowę magazynu centralnego w Małopolu, dwukrotnie zwiększając powierzchnię obiektu. Uroczyste otwarcie magazynu miało miejsce 9 grudnia.

Inwestycja opiewająca na 5,1 mln PLN związana była z konsekwentnym rozwojem firmy, z każdym kwartałem odnotowującej stały i dynamiczny wzrost obrotów. Zakończona rozbudowa oznacza zwiększenie powierzchni magazynowej o 2800m2 do wielkości 5549 m2, a także umożliwia wzrost efektywności dystrybucji poprzez optymalizację i udoskonalenie wszystkich procesów magazynowo-logistycznych.

Nowy obiekt pozwala na znaczne udoskonalenie procesu dystrybucji i w efekcie skrócenie czasu realizacji zamówień nawet to 24 godzin. Zastosowaliśmy w nim technologie i rozwiązania spełniające najwyższe normy i wymogi jakościowe. To dla nas bardzo ważna inwestycja, przygotowująca Grodno na dalszy dynamiczny wzrost w nadchodzących okresach. W ciągu 2-3 lat pragniemy wejść na podium krajowych dystrybutorów elektrotechniki – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Wybudowana hala jest integralną częścią dotychczasowego magazynu centralnego Grodno S.A. w Małopolu, stanowiącego zaplecze magazynowe dla 57 oddziałów Spółki zlokalizowanych w całej Polsce. W październiku br. Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów Bargo sp. z o.o. – jest to największa w historii spółki akwizycja, w wyniku której sieć Grodno może zwiększyć się o kolejnych 9 punktów sprzedaży w województwie mazowieckim.

Źródło: Grodno S.A.

Trigon zwiększa zaangażowanie w Grodno S.A.

Trigon TFI poinformowało o przekroczeniu progu 10% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzenia Grodno S.A.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniach 23 i 24 listopada br. transakcji nabycia na rynku regulowanym 272 801 akcji Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Trigon TFI, udział podmiotu w kapitale zakładowym Grodno S.A. wzrósł tym samym z 16,49% (2 536 873 akcji) do 18,27% (2 809 674 akcji), natomiast udział w ogólnej liczbie głosów z 9,99% (2 536 873 głosów) do 11,07% (2 809 674 głosów).

Stoją przed nami dobre perspektywy i z zadowoleniem obserwuję, że dostrzega to również tak znaczący i aktywny podmiot, jak Trigon TFI, zwiększając skalę inwestycji w nasze przedsiębiorstwo. Od lat generujemy stabilny wzrost przychodów i pozycji wynikowych, ponadto po dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego udało nam się odnotować bardzo satysfakcjonujące wyniki, pomimo słabszego okresu dla branży budowlanej i elektrotechnicznej. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące okresy przyniosą dalszy wzrost skali naszej działalności – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Zgodnie z opublikowanym 23 listopada raportem okresowym, półroczne przychody ze sprzedaży Grodno S.A. wyniosły 158,2 mln PLN rosnąc 7% rdr. Przełożyły się na 2,4 mln PLN zysku z działalności operacyjnej (-9,2% rdr) oraz 1,5 mln PLN zysku netto (-12,6% rdr).

Źródło: Grodno S.A.