Wprowadzone przez Rw0701prof14

Master Pharm zamknął rok rekordową sprzedażą i zyskiem

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za 2018 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 15% rdr i poprawę zysku netto o 24% rdr.   Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim rezultatem zamówień składanych przez nowych dużych klientów, a także wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki było […]

Grodno zwiększa wyniki i podpisuje umowę ws. kolejnego przejęcia

W I półroczu roku obrotowego 2018/19 skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% rdr,  zysk netto był wyższy 17% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd w raporcie za I półrocze 2018/19 zakończone 30. września, na zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy Kapitałowej, w tym wzrost sprzedaży spółki zależnej BaRGo oraz konsolidacja […]

Wyniki Grupy Lubawa za I-III kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły narastająco 172,4 mln zł i przełożyły się na 1,9 mln zł zysku netto. Sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, rosnąc o 1%. Zysk netto odnotował spadek o 57% rdr, co było przede wszystkim rezultatem jednostkowego wyniku netto Lubawy S.A., który kształtował się na ujemnym […]

Grupa Master Pharm kontynuuje wzrost po III kw. 2018 r.

Firma przedstawiła dziś dane za I-III kw. 2018 r., wykazując 52 mln zł skonsolidowanych przychodów (+27% rdr) i 7,2 mln zysku netto (+88% rdr). Rekordowe zamówienia produkcji kontraktowej Dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników Grupa Master Pharm zawdzięcza przede wszystkim zwiększeniu wartości portfela zamówień usług produkcji kontraktowej suplementów diety, szczególnie dzięki aktywności dużych klientów. Obsługa większej […]

Polska armia po raz kolejny wybiera namioty Lubawy

Lubawa S.A. podpisała umowę na dostawę namiotów NS-97 oraz N-6/97 dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Wartość kontraktu w części gwarantowanej opiewa na 13,17 mln zł brutto (10,14 mln zł netto), natomiast w części opcjonalnej, która również zostanie zrealizowana w ramach zamówienia, 1,29 mln zł brutto (0,99 mln zł netto). – Lubawa pozostaje czołowym […]

Lubawa dostarczy kombinezony

W wyniku wygranego postępowania przetargowego, Lubawa S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 9,4 mln zł netto. Odbiorcą jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, która podobne zamówienie składała również w 2017 r. Kombinezony produkowane w zakładach Lubawy S.A. są cenionym produktem, skutecznie zabezpieczającym przed przemoczeniem i […]

Grupa Lubawa zwiększa przychody i rentowność w I półroczu

Raport za I półrocze potwierdził wcześniejsze szacunki – sprzedaż Grupy Lubawa wzrosła o 7% rdr, EBIT i zysk netto były odpowiednio 109% i 40% wyższe wobec analogicznego okresu przed rokiem. Skonsolidowane przychody Grupy narastająco po II kw. wyniosły 130,7 mln zł (+7% rdr), przekładając się na 9,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+109% rdr) […]

Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję. Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 […]

Rekordowe półrocze Master Pharm. Grupa zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki

Łódzki producent suplementów diety potwierdził wcześniejsze szacunki, wykazując o 25% wyższą sprzedaż i 110% wzrost zysku netto wobec analogicznego okresu przed rokiem.   Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej Wzrost przychodów Master Pharm S.A. był rezultatem zwiększenia portfela zamówień i obsługi rekordowej liczby klientów produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. […]