Public Relations

PR jest dziś jednym ze strategicznych elementów zarządzania. Nowoczesna i przemyślana komunikacja ułatwia przedsiębiorstwom osiąganie celów biznesowych oraz znacząco wpływa na budowę silnej pozycji konkurencyjnej.

Działania PR pozwalają na umocnienie wizerunku spółki i budowę trwałych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Owocny dialog wymaga jednak podjęcia regularnych i umiejętnie prowadzonych działań z wykorzystaniem mediów.

W Redwood wiemy, jak i którymi kanałami dostarczyć rynkowi informację o wydarzeniach w Państwa spółce. Zapewniamy kompletną obsługę działań z zakresu PR (m. in. PR wewnętrzny, PR zewnętrzny, e-PR) oraz komunikacji z mediami.

Zakres usługi
  • audyt wizerunkowy i opracowanie strategii komunikacji,
  • prowadzenie biura prasowego,
  • nadzór nad wszelkimi informacjami przekazywanymi przez spółkę mediom,
  • kontakt z dziennikarzami i inicjowanie publikacji dot. działalności spółki,
  • tworzenie treści na potrzeby stron internetowych, blogów, newsletterów, materiałów informacyjnych,
  • obsługa mediów społecznościowych,
  • organizacja spotkań z przedstawicielami mediów,
  • monitoring mediów,
  • tworzenie korporacyjnych i produktowych stron internetowych.