Wideokonferencje

Interaktywne spotkania organizowane przez Redwood są nowoczesnym narzędziem ułatwiającym komunikację zarządów, rad nadzorczych oraz przedstawicieli spółek z potencjalnymi odbiorcami, w szczególności – z inwestorami oraz przedstawicielami mediów.

W dzisiejszych realiach wirtualne spotkania z uczestnikami rynku są również nieodłącznym elementem polityki informacyjnej przedsiębiorstw, znajdującym zastosowanie m. in. przy okazji prezentacji wyników okresowych, publikacji nowej strategii oraz przy innych ważnych wydarzeniach korporacyjnych. Propozycja Redwood obejmuje kompleksową organizację wideokonferencji przedstawicieli Spółki z wybraną grupą odbiorców.

Zakres usługi
  • Identyfikacja odbiorców i mailingi informacyjne,
  • sporządzenie i publikacja informacji prasowej nt. wideokonferencji,
  • organizacja spotkania w wybranej przez Klienta lokalizacji (np. w siedzibie spółki),
  • szkolenia techniczne dla prowadzących oraz uczestników,
  • doradztwo w zakresie przygotowania prezentacji/materiałów dla uczestników,
  • przygotowanie listy uczestników, skryptu oraz nagrania spotkania na potrzebny Klienta,
  • badanie satysfakcji uczestników.
Instrukcja dla użytkowników